Avskjutning kan inte vara lösningen på vargproblemen

Insändare 25 februari 2023 07:11
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik till SD:s insändare gällande varg EK 15/2:

Vi har tyvärr bevittnat ännu en licensjakt på varg. En enligt SD aktiv förvaltning, men som snarare är en aktiv avskjutning.

Vargens skador på får och tamboskap kan minskas genom bl.a. rovdjurssäkra stängsel. Vargens påverkan på älgstammen är relativt liten. Den stora påverkan kommer från skogsbruket.

Gällande löshundsjakt är det en jaktform som hade en viktig förutsättning, nämligen att vargen var utrotad i vårt land. Det är inte rimligt att skydda en jaktform, om den förutsätter att en art skall vara utrotad.

Det är rimligt att vargjakten är en fråga för också EU. Detta med hänsyn till EUs Art- och habitatdirektiv.

SD skriver att det är onormalt hög koncentration av varg i Värmland. Onormalt jämfört med vad? Onormalt med tanke på att SD vill ha noll vargar? Onormalt med tanke på att vargen tidigare var utrotad?

Vargen är en naturlig del i den svenska faunan. Vi skall ha en långsiktigt livskraftig vargstam. Nivån på vargstammen måste baseras på vetenskapliga fakta, och det måste finnas marginal för oväntade händelser.

Vargen, och andra arter, innebär problem. Avskjutning kan inte vara en lösning på dessa problem. Lösningen är att hitta former för samlevnad med vargen.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa