Bakvänd hantering av valfriheten i Strängnäs

Insändare 4 mars 2023 07:11
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Mycket hanterar M och S bra i Strängnäs kommun, men de har misslyckats med kommunens kärnuppdrag – omsorgen och skolan. Försämringen av den kommunala skolan har tillåtits gå så långt att den nu tillhör de sämre i landet. Omsorgen står inför stora utmaningar och hemtjänsten har i många år dragits med förluster på 12–13 miljoner kronor om året. 

Bland annat M var med och drev igenom lagen om valfrihet (LOV) i Strängnäs 2010. Erfarenheterna har generellt varit goda och brukarna nöjda. Privata utförare är aningen bättre på kvalité än kommunen, deras kostnader har hållits låga.

Kommunens egen hemtjänst är en av de dyraste i landet. Att den ska reformerats har varit självklart. Något förvånande menar M och S att lösningen är att kommunen ska upphandla all hemtjänst. Så de beslutar att avveckla valfriheten (LOV). För en utomstående framstår det bakvänt. 

I till exempel SPF hemtjänstindex, ligger Strängnäs på plats 35 i ranking. Det innebär 57 poäng av 100 möjliga. Enligt undersökningen kommer placeringen av att Strängnäs har valfrihet. Nu tas den bort.

I Demoskops opinionsundersökning om valfrihet förra året, ville nio av tio välja sin omsorg. Många teorier och undersökningar om offentlig/privat hemtjänst har publicerats. Få har dock publicerats internationellt. Privatizing Welfare Services, Oxford University Press, har bland annat en genomgång av statistik från svenska kommuner och där framgår det att privata aktörer leder till ökad kvalitet och brukarnöjdhet. Samtidigt som kostnader minskar. I Strängnäs gör politiken tvärtom.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa