Bättre villkor för vårdens hjältar

Insändare 16 januari 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under det gångna året har det upprepats som ett mantra; hur tacksamma vi är över de insatser som gjorts och görs i vården och omsorgen. Utan dessa enastående insatser för sjuka skulle situationen för dem varit än värre. Men det räcker inte att vara tacksam, att applådera sjukvårdspersonal eller berömma dem i tv. Nu är det dags att se till att personalens arbetsvillkor förbättras! 

Kristdemokraterna var redan i pandemins inledning drivande för den reform som syftar till att antalet timanställningar ska minska och personalkontinuiteten öka, till att öka den medicinska kompetensen i äldreomsorgen och stimulera om- och nybyggnation av särskilda boenden och bostäder på den vanliga bostadsmarknaden som riktar sig till gruppen 65+.

Kristdemokraterna vill också minska förekomsten av delade turer och ge äldreomsorgens chefer ett rimligt chefsansvar. Det skapar kontinuitet och tillräckligt med tid för att bygga goda relationer, förtroende och tillit mellan den äldre och personalen. 

Sjuksköterskorna och undersköterskor är ovärderliga för att säkerställa en god vårdkvalitet och de måste få fokusera på vården. Vi ser därför väldigt positivt på vårdserviceteam som kan avlasta från arbetsuppgifter som inte kräver en längre vårdutbildning. Arbetsledningen måste förbättras genom ledarskapsutbildning och vi vill ge sjuksköterskor bättre möjlighet till specialistutbildning. Specialistutbild­ning för sjuksköterskor ska vara betald och finnas på lika villkor i hela landet. Detsamma gäller för barnmorskor. 

Det är dags att ge tillbaka till dem som givit mer än vad som rimligen kan förväntas. Det är dags att göra vård och omsorg till arbetsplatser som är attraktiva att utbilda sig till, jobba i och stanna kvar i.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa