Begränsad information leder oss fel

"Vi lurar oss själva att världen är begriplig genom att ignorera det vi inte vet", skriver signaturen PeO. Bilden föreställer inte skribenten.

"Vi lurar oss själva att världen är begriplig genom att ignorera det vi inte vet", skriver signaturen PeO. Bilden föreställer inte skribenten.

Foto: Jessica Gow (TT)

Insändare2024-06-26 06:09
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi har en tendens att behandla begränsad information som hela sanningen. Ju mer sammanhängande berättelsen är, desto mer tror vi på den.

Paradoxalt nog är det enklare att skapa en logisk berättelse med mindre information. Färre "pusselbitar" gör att bilden ser tydligare ut.

Vi lurar oss själva att världen är begriplig genom att ignorera det vi inte vet. Vi fokuserar på det vi känner till och bortser från komplexitet och okända faktorer.

Tänk dig att du ser någon skrika på gatan. Utan att veta bakgrunden antar du kanske att personen är aggressiv. Du skapar en berättelse baserad på begränsad information.

Beslut baserade på ofullständig information leder ofta till felbedömningar och missförstånd. Vi blir även lättare offer för manipulation och propaganda. Populister utnyttjar detta fenomen genom att sprida förenklade och polariserade budskap som förstärker fördomar och spelar på våra rädslor.

Nyhetsrapportering och sociala medier förstärker detta genom vinklad information och förenklade budskap som förstärker fördomar.

Genom att ifrågasätta våra antaganden och söka olika perspektiv kan vi bli medvetna om hur vi fyller i informationsluckor.

Ibland kan snabb beslutsfattning med begränsad information vara nödvändig, men vi måste vara medvetna om riskerna med att bortse från viktig information.

Kritisk granskning, öppenhet för alternativa perspektiv och viljan att ompröva våra åsikter leder till mer välgrundade beslut.

Reflektera över dina egna förhastade slutsatser och beslut baserade på bristfällig information. Det kan hjälpa dig att bättre förstå och navigera den komplexa världen vi lever i.