Behovet ökar – då minskar bidragen

Bidragen till Brottsofferjouren Sverige (BOJ) minskar. Det kommer få konsekvenser, skriver Lena på BOJ i Eskilstuna.

Bidragen till Brottsofferjouren Sverige (BOJ) minskar. Det kommer få konsekvenser, skriver Lena på BOJ i Eskilstuna.

Foto: Fredrik Sandberg (TT)

Insändare2024-03-24 12:25
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Samtidigt som jämställdhetsminister Paulina Brandberg (L) går ut i Nyhetsmorgon i TV4 och säger att man ska lyfta brottsofferperspektivet när det gäller våld mot kvinnor så sänder Socialstyrelsen ut ett pressmeddelande om att de har beslutat att minska bidragen till Brottsofferjouren Sverige (BOJ) med 66 procent – trots ökat behov av stöd för våldsutsatta kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck.

I januari gick BOJ Sverige ut med ett pressmeddelande med information om 2023 års statistik: Under 2023 gav BOJ stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga från Sveriges alla kommuner i cirka 7 000 fler ärenden än under 2022. Polisens förmedling av stödsökande till BOJ ökade med 31,5 procent jämfört med föregående år. Det är den största ökningen på tio år.

Den här nedskärningen kommer att få stor påverkan på den stora mängden våldsutsatta som varje år vänder sig till BOJ för stöd.

För BOJ är alltid fokus inriktat mot alla dem som söker stöd hos oss. Det är för deras skull BOJ finns till.