Bettna spelar en viktig roll för Flen

Nyligen anordnades en ljusmanifestation av föräldraföreningen Barnens Bästa Bettna, för skolan som hotas av nedläggning.

Nyligen anordnades en ljusmanifestation av föräldraföreningen Barnens Bästa Bettna, för skolan som hotas av nedläggning.

Foto: Privat

Insändare2024-03-15 19:10
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Eskilstuna-Kurirens ledarartikel den 7 mars 2024, som berörde Flens kommuns skolsituation, fick mig att gripa till pennan. Man efterfrågade en motdemonstration till den fredliga ljusmanifestationen i Bettna som hölls för att uttrycka en sammanhållning i bygden mot det aktuella nedläggningshotet. Detta var en motdemonstration. En lugn sådan som ville sätta ljuset på en orts levnadsvillkor.

Vad förväntar man sig? Väl ändå inte en våldsam resning av lokalbefolkningen? En mobb av arga skolpolitiker?

Skolfrågan kan ses från två utgångspunkter. Dels ur skolperspektiv, där givetvis ekonomin och undervisningssituationen ska beaktas. Det har sagts att pengar som går till lokalhyra skulle göra bättre nytta för att höja undervisningsresultaten som tydligen ligger på jämförbart låg nivå i Flens kommun. Det finns väl en rimlig förklaring i att en stor skara första och andra generationens invandrare, trots att där finns genier, har en svårare sits rent språkligt och studietraditionellt. Man kanske till viss del måste acceptera detta faktum utan att falla i apati för det. Även dessa individer kommer att vara vårt samhälle till stort gagn i deras framtida yrkesval. Jag har ännu inte sett hur de eventuellt flyttade pengarna skulle användas och hur de flyttade eleverna skulle inhysas utan nya kostnader.

Det har också sagts att i valet mellan lokaler och personal vinner personalen. Ja, men det finns mer däremellan. Barn, till exempel. Vad betyder barns tid på dygnet totalt? Ska inte restid med tidigarelagd resestart, tid i hemmet, förlorad tid för fritidsaktiviteter räknas in? Ska inte tröttare barn räknas in i kalkylen? Ska inte reseekonomi, vägstandard och det allt mer aktuella miljötänket på resor spela in?

Det här ovan kanske mest är skolpolitikens område. För kommunen betraktad som en enhet finns fler frågor att beakta. 

Flens stora problem är ett sviktande, ja rent av svikande, befolkningsunderlag. Varje individ betyder pengar i skattehänseende. Vi behöver bofasta i hela kommunen! Många fastigheter blir sommarboenden, som sköts mycket väl i de flesta fall. Gästinvånarna bidrar med en betydande insats, till ortens ännu kvarvarande service. Men de ger ingen skatteintäkt. Ja, i värsta fall kan de orsaka kommunen kostnad för social service.

Bettna har upplevt ett ganska stort utbud av fastigheter till försäljning både i och utanför tätorten. Hittills har mäklarna kunnat annonsera att det finns allt från för- till mellanstadieskola på orten. I framtiden kommer det i annonsen stå att det finns en ganska alldaglig trång skola minst två mil bort. Det finns trakter i socknen som har betydligt närmare till Björkvik och Vrena. Varför då inte bo där också?

Mäklarna hur säkert objekt där också. Många vet inte att Bettna är en inpendlingsort (Vrena Mek.). Potentiell inflyttningsort och en central utpendlingsort för enskilda och par som till exempel jobbar på skilda orter som Nyköping, Katrineholm och Flen. Till och med Trosa och Oxelösund har dagliga pendlare härifrån.

Ja, marknadsföring kostar. De olika orternas skolor är utmärkta marknadsföringsobjekt. Närkontakt med barnen och deras vardag är viktig! Närhet till skolan har en viktig social funktion!

Jag har för länge sedan passerat den direkta kontakten med skolvärlden, men som gammal nötare av kommunhusets stolar ser jag fortfarande fram mot en ljusnande framtid för Flens kommun, där Bettna även fortsättningsvis spelar en viktig roll.