Bevara djuren och stå ut med konsekvenserna

Insändare 2 maj 2023 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

EU:s habitatdirektiv säkerställer en lång rad sällsynta, hotade djur- och växtarter. Vargar och andra stora rovdjur är i dag strikt skyddade enligt direktivet, alla former av avsiktlig fångst eller dödande av vargar i naturen är förbjudna.

I början av 1800-talet fälldes drygt 6 000 vargar i Sverige men nu har vargen återkommit och fridlysts av EU och vår regering. Ingen människa har dödats av varg. Jämfört med trafiken som dödade 220 personer under 2022 framgår det ju tydligt att vargen är ofarlig.

Vildsvin har funnits i Sverige sedan stenåldern men utrotades under 1600-talet. Därefter har svinen återförts i landet med argumentet att det är viktigt att återfå utrotade djur och växtarter. Majoriteten av det svenska folket förefaller hylla och dela den åsikten. Vi är ju medlemmar i EU och har inte reagerat mot direktiven om skyddade djurarter. Därför tvingas vi acceptera de begränsade, få konsekvenserna av dessa djurs livsformer för att vi skall kunna bevara dem.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa