Blame game löser inte sjukvårdskrisen, MUF

Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Arkivfoto.

Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Arkivfoto.

Foto: Sörmlands Media

Insändare2023-12-05 19:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar från Sörmlands SSU-distrikt på MUF Sörmlands insändare ”Vi har anmält Monica Johansson (S) till Lyxfällan”, publicerad i slutet av november.

I sin artikel skriver MUF Sörmland varför de vill ställa Monica Johansson (S) till svars för den bristande ekonomin i Region Sörmland. MUF pekar ut Monica som ansvarig för ett ”tanklöst” ekonomiskt styre som dopades av coronabidrag från staten. Monica målas upp som den stora skurken och en lämplig kandidat för programmet “Lyxfällan”. Först och främst vill vi trycka på faktumet att komma med tomma anklagelser mot en enskild individ på det här sättet är ett helt oacceptabelt sätt att föra en seriös politisk debatt på. Framåt önskar vi en konversation som bygger på sakligt grundade argument och respekt. 

Men om vi nu gör så som MUF menar på och låter Lyxfällan djupdyka i Region Sörmlands ekonomi så märker vi snart att man går från en ekonomi i balans till en skuld som kommer att sträcka sig över flera generationer.

MUF kritiserar även Johanssons uttalande om att hon lämnat ett “uppdukat bord” åt det nya styret i regionen. Vi vill dock bjuda in MUF till vårt uppdukade bord, vi välkomnar som vanligt alla med öppna armar. Väl vid bordet kan ni äta er mätta på den 1 miljard kronor som nu finns på sparbanksboken, fint serverat tillsammans med en soliditet som är en av de allra bästa i landet. Till efterrätt kan ni även avnjuta flera nya sjukhusbyggnader som öppnats på vägen till en rättvis, jämlik och kvalitativ vård i hela regionen.

Till sist, tycker vi att den här debatten snarare bör handla om de 700 tjänster som går förlorade i Region Sörmland. Alla de människor som förlorar sina jobb och sin inkomst, de som är i behov av en jämlik och stabil sjukvård men som nu kommer att få lida av de långa vårdköerna. Vi får inte frångå det verkliga problemet i frågan.

Att skylla på varandra kommer inte att hjälpa de människor som dör i väntan på vård. Det enda som kan hjälpa dem är en hållbar och solidarisk politik och en sådan får vi endast genom en seriös politisk debatt. Om den socialdemokratiska budgeten hade röstats fram så skulle den värnat hälso- och sjukvården. Den skulle vara uppbyggd för att stoppa varslen i sjukvården och till och med redo att göra det på bekostnad av den regionala utvecklingen och kulturen.

Det är en politik som är beredd på att göra tuffa prioriteringar utifrån det läge som regionen nu befinner sig i. Vi för vår politik med stolthet eftersom vi vet att vi gör vårt yttersta för att säkerställa att alla sörmlänningar ska få den vård de har rätt till. 

Så den mest relevanta frågan vi bör ställa oss nu är, vad kommer styret att göra åt saken? MUF, vi i SSU sörjer för ovisshet men nu är det dags att ta ansvar!