Bort med alla baracker som skollokaler!

Skribenten gillar inte skolbaracker. På bilden Fristadsskolan bredvid S:t Eskil.

Skribenten gillar inte skolbaracker. På bilden Fristadsskolan bredvid S:t Eskil.

Foto: Rebecka Jonsson

Insändare2024-06-19 11:35
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nu, när befintliga byggnader för skollokaler töms, Årbyskolan och S:t Eskils gymnasium med flera, på grund av för låga nativitetstal, minskad efterfrågan av olika slag på olika gymnasielinjer etcetera, så ser jag fram emot att alla fula baracker som kostar kommunen oskäliga pengar i hyra per dag/månad/år, och som ställts upp endast med tillstånd från tillfälliga behov, med tillfälliga bygglov, omedelbart sägs upp och demonteras ned!

Tänker till exempel på eleverna på Vallby skola som kanske då återigen kan få tillbaka sin skolgård att leka på, samt de uppställda barackerna mellan S:t Eskils skola och järnvägen, som förfular våran annars så fina stad samt att inte kommunen idkar kapitalförstöring genom att ödsla pengar på att hyra lokaler vartefter kommunens egna fastigheter tomställs.

Önskar dock en bekräftelse från ansvariga (tjänstemän och/eller politiker) på att detta ovanstående ligger med i planeringen av åtgärder för anpassningen av skollokaler i Eskilstuna kommun. För kommunen planerar väl för att möta behovet av skollokaler långsiktigt, det vill säga på minst 50 års sikt, eftersom det är den tekniska livslängden på byggnader enligt BBR och således också borde vara horisonten för vad planeringen av skollokaler grundar sig på.