Bot för den krisande liberalismen

Fogelstadkvinnornas visioner kan visa vägen för Liberalerna. Skriver Tuomo Haapala. På bilden Elisabeth Tamm, en av Fogelstadgruppens grundare.
Fogelstadkvinnornas visioner kan visa vägen för Liberalerna. Skriver Tuomo Haapala. På bilden Elisabeth Tamm, en av Fogelstadgruppens grundare.

Insändare 12 april 2021 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Alla ideologier utvecklas med tiden. Partier vars existens en gång byggdes på tydliga visioner- ofta om något bättre för människor och grupper de representerade- får omorientera sig för att hålla väljarnas, partimedlemmarnas och inte minst medias intresse vid liv. Liberalerna är kanske det parti som - parallellt med Socialdemokraterna- mest markant och snabbast lämnat sin ursprungsideologi och ersatt den med nytt innehåll.

Denna utveckling har skapat en ökad splittring, oro och ilska efter partirådets vägval som innebär beroende i vissa frågor av SD. Vart är vi på väg? Vad vill vi?

För en liberal som är osäker över vad deras parti kan ha för visioner och mål, kan de tidiga frisinnade kvinnorna i Fogelstadgruppen ge vägledning och inspiration. Godsägaren Elisabeth Tamm, läraren Honorine Hermelin, kvinnoläkaren Ada Nilsson, författaren Elin Wägner och yrkesinspektrisen Kerstin Hesselgren skapade två år efter den kvinnliga rösträttens införande 1921 en kvinnlig medborgarskola på fröken Tamms gods i Julita. En plats där kvinnor skulle lära sig allt om de rättigheter och skyldigheter som en medborgare bör känna till. Till sommarkurserna strömmade bland annat lärare och textilarbeterskor för att ta till sig det nya- att vara fullvärdig medborgare. Det finns spännande och omfattande material i bokform att läsa, alla nummer av tidningen Tidevarvet finns digitaliserade, material finns inom forskning och på nätet att inhämta. Deras visionära och spännande tankar skulle kunna fylla på och vitalisera liberalernas uttömda idéförråd. 

På somrarna kan besökare ta del av en oumbärlig utställning på Rosenhane, Fogelstad Säteri i Julita. Där finns de  frihetliga tankar och visioner som Liberalernas föregångare, dåvarande Folkpartiet byggde en stor del av sitt partiprogram på.

Dessa visioner presenteras på ett levande sätt i texter, bilder, tidningar och av kunniga frivilliga värdinnor som guidar på utställningen. Inte minst kunde Fogelstadkvinnornas idéer om vårt förhållande till jorden och till allt levande tas lärdom av. De konkretiseras på ett inspirerande sätt i Elin Wägners och Elisabeth Tamms ständigt aktuella bok ”Fred med jorden ”. Motståndet mot kriget och militarismen var en annan av deras viktigaste frågor. Denna antimilitarism uttrycktes i otaliga artiklar i deras tidning Tidevarvet och specialskrifter. Deras engagemang för ekonomisk och social rättvisa finns inte alls hos dagens parti. Fogelstadkvinnornas syn på dessa ämnen kunde vara bra att fördjupa sig i för dagens liberaler i jakten på en syn på omvärlden som gör rättvisa åt partiets namn.

Ämnen du kan följa