Bra att eleverna är delaktiga i utvecklingen i Hällby

Vi som jobbar med detaljplanen tycker det är bra att ni som är elever på Hällby skola vill vara delaktiga i utvecklingen av området, skriver Lovisa Ehrlin, planarkitekt på Eskilstuna kommun.

Vi som jobbar med detaljplanen tycker det är bra att ni som är elever på Hällby skola vill vara delaktiga i utvecklingen av området, skriver Lovisa Ehrlin, planarkitekt på Eskilstuna kommun.

Foto: Tindra Bardun

Insändare2022-10-27 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till insändare "Var ska vi leka om ni tar ner skogen" publicerad den 16 oktober.

Hej Tindra,

Tack för att du engagerar dig i frågan om utveckling av området kring Hällby skola. Kommunen håller just nu på att ta fram en detaljplan för området vid Hällby skola och skogen intill. Det innebär att vi håller på att planera för vad och hur man får bygga på platsen.

För att kommunen ska kunna planera så bra som möjligt behöver vi bland annat veta vad barnen som går på skolan och använder skogen intill tycker. Därför skickade vi ut en enkät till klasserna på Hällby skola i oktober. I enkäten fick klasserna svara på frågan: vad är viktigt att tänka på när man planerar för att bygga lägenheter i skogen vid Hällby skola? 

Det finns alltså planer på att bygga lägenheter i skogen men det finns inget beslut fattat som säger att det ska byggas och hur mycket av skogen som då försvinner. Arbetet med detaljplaner kan ta lång tid och därför är inget bestämt ännu. I arbetet så ser vi över många möjligheter där bland annat skogens betydelse för djuren, växterna och skolan noga undersöks. Med planarbetet vill vi få till en plats som gör att skolan kan utvecklas för lärande och lek – samtidigt som naturvärden sparas och det blir möjligt att bygga nya bostäder. 

Vi som jobbar med detaljplanen tycker det är bra att ni som är elever på Hällby skola vill vara delaktiga i utvecklingen av området. Hör gärna av er till oss om ni har frågor. Annars hoppas vi få möjlighet att träffa er och höra mer av era tankar längre fram i arbetet med detaljplanen.

Mvh,