Bristande kunskaper om skyddsjakt på varg

"Hennes koppling till vargjakt är mer ideologiska än vetenskapliga", skriver insändarskribenten i ett svar på en tidigare insändare om skyddsjakt på varg.

"Hennes koppling till vargjakt är mer ideologiska än vetenskapliga", skriver insändarskribenten i ett svar på en tidigare insändare om skyddsjakt på varg.

Foto: Paul Kleiven

Insändare2023-01-20 06:42
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Stark jägarlobby bakom beslut om färre vargar" i EK 14/1. Artikeln om skyddsjakt på varg skriven av Kerstin von Seth bister i både beräkningar och kunskaper. Utan kunskaper i hur skyddsjakten på varg beslutas, organiseras och finansieras hävdar hon att bidrag som ges för förvaltning går till mutor och lobbyism. Vargrevirens utbredning är inte ett stort problem i Skåne men i Mellansverige och norrut är problematiken en annan.

Det som blir absurt i hela debatten är att Kerstin von Seth, som medlem i Miljöpartiet, försökt styra att Jägarnas Riksförbund inte ska få bidrag av viltförvaltningen, det vill säga den förvaltning som finansieras av jägarna själva genom att de löser in jaktkort. De avgifter som betalas av jägarna fördelas alltså även till föreningar som vill förbjuda såväl vargjakt som annan jakt vilket kan te sig märkligt. 

När Kerstin von Seth undertecknar sin ”insändare” i egenskap av författare och forskare framgår det inte att det är hennes skönlitterära insatser som avses och att forskarutbildning saknas. Hennes koppling till vargjakt är mer ideologiska än vetenskapliga. Varför inte underteckna inlägget som medlem i Miljöpartiet?