Bygg fler bryggor – de är bra för vattenmiljön!

Bryggor är bra för vattenmiljön, menar insändarskribenten.
Bryggor är bra för vattenmiljön, menar insändarskribenten.

Insändare 3 juni 2023 07:24
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag har frågat en vattenbiolog, kommunen, länsstyrelsen och nu senast Naturvårdsverket om det finns några vetenskapliga undersökningar som visar att bryggor är skadliga för vattenmiljön. Det finns inga vetenskapliga undersökningar som visar att så är fallet utan det är bara ett tyckande av miljöfolket.

Jag hävdar att det är bra för vattenmiljön med bryggor. Det är samma förhållanden som gäller för miljön i vattnet som för miljön på land. Vi vill inte ha ensartat växt- och djurliv på land utan mångfald. Samma förhållanden gäller naturligtvis för vattenmiljön. En bad- eller fiskebrygga som skuggar botten och som har någon påle innebär att miljön där blir annorlunda och skapar den mångfald som vi eftersträvar på land. 

När vi som smågrabbar gick ner till sjön för att meta så gjorde vi det intill bryggorna. Det var där fisken nappade som bäst. Det visste vi redan som smågrabbar.

Om skuggningen från en brygga skulle vara negativ så skulle naturligtvis träd som står i strandkanten, som lutar sig över vattnet och som skuggar botten också tas bort. Jag har aldrig hört att miljöfolk krävt att skuggande träd ska tas bort. Har någon annat hört det?

För några dagar sen redovisades det att fisken i havet utanför Skånes kust var mycket rikligare efter det vindkraftverken byggts. Ytterligare ett bevis på positiv förändring av miljöförhållandena vid vindkraftverkens fundament. 

Ja men invänder någon. Om du driver ner en påle så grumlas vattnet. Det är klart att det gör, men efter ett antal timmar så har sedimentet sjunkit tillbaka till botten igen. Om grumling av vatten skulle vara farligt och bestående, så skulle naturligtvis inte Sjöfartsverket ha fått muddra för att göra farlederna djupare i Mälaren. Sjöfartsverket har muddrat bort hundratusentals kubik sediment i Mälaren som är vattentäkt för flera miljoner människor. Uppgrumlade sediment sjunker ner till botten igen, konstigare än så är det inte.

Varför är man då så negativ till bryggor? Ja inte är det av omsorg om vattenmiljön utan det är för det rörliga friluftslivet. Miljöfolket anser att bryggor håller borta folk från stränderna. Men varför säger man inte det då utan skyller på att bryggorna försämrat miljön i vattnet? Kräv bevis för att så sker. Be den som påstår att vattenmiljön försämras visa någon utredning som styrker påståendet.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa