Centerpartiet: Förbjud sexköp i hela EU

bild på Leena Kumpula ordf Centerkvinnorna Eskilstuna

bild på Leena Kumpula ordf Centerkvinnorna Eskilstuna

Foto: Centerpartiet Eskilstuna

Insändare2023-10-23 05:47
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Europaparlamentet har tagit ett stort steg mot att kriminalisera sexköp i hela EU, något Centerpartiet kämpat för. I en historisk omröstning blev det tydligt att en majoritet av parlamentet förespråkar denna linje och nu ställs krav på att EU-kommissionen tar frågan vidare.
Den som köper sex eller utnyttjar kvinnors kroppar är alltid en förövare, oavsett kontext. Ingen kvinna väljer aktivt att sälja sin kropp, den form av psykisk och fysisk tortyr som det innebär, är inget man ger sig in på frivilligt och det är nästan omöjligt att ta sig ur. Det är redan ett brott i EU att tvinga kvinnor att sälja sex, men i flera länder är sexköp lagligt så länge som kvinnan gör det som ”egenföretagare” eller ”själv gått med på det”. Sverige, Frankrike och Irland har förbjudit sexköp, medan länder som Tyskland, Nederländerna och Österrike tillåter det i olika omfattning. 
Problemet är att kvinnor som utnyttjats och tvingats sälja sex i länder där sexköp samtidigt är lagligt, ska visa på att de har fallit offer för människohandel. Det är upp till kvinnan att påvisa att hon blivit tvingad att sälja sex, att hon inte haft något annat val. Hon måste ha bevis på att mannen visste om att hon var ett offer för människohandel och trots det köpte sex av henne, för att han ska bli dömd. Det är svårt att få fällande domar i rättegång på grund av detta. 
I Europaparlamentet har Centerpartiet arbetat med omarbetningen av EU:s direktiv emot människohandel. Enligt EU-kommissionen är sexuellt utnyttjande den vanligaste formen av människohandel. Majoriteten av offren är kvinnor eller unga flickor och tre fjärdedelar av förövarna är män. 
Människohandel förekommer i hela EU, den bedrivs av organiserade gäng som samarbetar och 70 % av de kriminella gängen är idag aktiva i minst tre medlemsstater. I det nya direktivet kan vi ta ett första steg för att få stopp på problemet. Det blir då straffbart att köpa sex av någon om de var offer för trafficking, oavsett om köparen var medveten eller ej om den utsattas situation. 
Detta är en kompromiss, men Centerpartiet kommer inte ge upp kampen för att alla fall av sexköp ska räknas som människohandel. Att föreslå detta är kontroversiellt – men det är den enda lösningen för att tackla människohandeln. Det är genom att kraftigt minska efterfrågan som vi kan rädda fler kvinnor från tortyr och ett levande helvete.