Cykelgatan på Smedjegatan – ett steg mot en bättre stad

Smedjegatan i centrala Eskilstuna har blivit cykelgata. Så här såg det ut när röd asfalt lades i våras.

Smedjegatan i centrala Eskilstuna har blivit cykelgata. Så här såg det ut när röd asfalt lades i våras.

Foto: Rebecka Jonsson

Insändare2024-06-24 06:07
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på nyligen publicerade insändaren "Cykelgatan blev en flopp".

Tack för ditt engagemang och dina frågor om cykelgatan på Smedjegatan. Uppfattar att du också ser det positiva med den nya cykelgatan och delar vår uppfattning om dess potential. Förslaget att göra Smedjegatan till en cykelgata kom nu senast från invånare och näringsidkare i Eskilstuna via en workshop som kommunen arrangerade för att ta in synpunkter och idéer om hur vi kan göra Eskilstuna mer levande och attraktivt.

Cykelgatan på Smedjegatan är en del av Eskilstunas satsning på att göra staden mer cykelvänlig. På cykelgatan har cyklister företräde, bilar får inte köra snabbare än 30 km/h och parkering är bara tillåten på särskilda platser. Det är tillåtet att stanna för på- eller avstigning eller på- eller avlastning av gods. Förändringen är för att det ska vara säkert för cyklister. 

Det är tråkigt att en del cyklister och elsparkcykelanvändare inte följer reglerna, har en dålig vana eller är osäkra på hur man ska bete sig. Vi behöver fortsätta informera, om reglerna för cykelgator och via praktiskt användande av goda förebilder så kan vi tillsammans få fler att använda cykelgatan som det är tänkt.

Jag förstår att borttagna parkeringsplatser kan vara besvärligt. Men dessa förändringar gjordes för att skapa en säkrare och mer attraktiv cykelmiljö. Det finns fortfarande parkeringsplatser i området, så vi försöker balansera olika behov.

Att införa nya trafiklösningar tar tid och kräver uppföljning. Eskilstuna kommun kommer att följa upp och se hur cykelgatan fungerar och göra justeringar om det behövs.

Jag hoppas detta svar ger en bättre bild av varför vi har cykelgatan på Smedjegatan och vad vi vill uppnå. Din feedback är viktig och hjälper oss att utveckla vår stad på bästa sätt.

Vänligen 

Jacob Lithammer
Områdeschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Eskilstuna kommun