Dags att bryta ner de normer som begränsar oss tjejer!

"Låt oss tillsammans göra en förändring!", uppmanar signaturen "En engagerad Eskilstunabo".
"Låt oss tillsammans göra en förändring!", uppmanar signaturen "En engagerad Eskilstunabo".

Idag pratar många politiker om att de ska förbättra jämställdheten men tyvärr ser vi inga resultat.

Insändare 2 december 2023 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag vill lyfta fram ett väldigt viktigt ämne som berör oss alla men främst tjejer och kvinnor, jämställdheten. Jämställdhet handlar om att alla människor, oavsett kön, ska kunna ha samma rättigheter. Vi har gjort enorma stora framsteg i riktning mot jämställdhet ifall man skulle gå tillbaka i tiden. Trots dessa framsteg finns det fortfarande utmaningar vi behöver adressera.

Det är dags för oss att bryta ner alla dessa normer som begränsar tjejer och kvinnor. Istället bör vi stötta och uppmuntra dem att följa sina drömmar men även att kunna sträva efter sina mål, oavsett vilket område eller yrke de är intresserade av.

Genom att låta kvinnorna ta del i samhället och ge dem resurser samt möjligheter som männen har, kan vi tillsammans skapa en mycket mer jämställd och rättvis framtid för oss alla och för den nya generationen. 

Vissa kanske tycker att jämställdheten kan ha många negativa sidor. Till exempel att det kan leda till att vissa traditionella könsroller försvinner som i sin tur kan skapa en slags förvirring i samhället. Och andra tycker att det är viktigt att bevara dessa roller och normer för att behålla strukturen som finns.

Det förstår jag, men det är även väldigt viktigt att komma ihåg att jämställdhet bland annat handlar om att ge alla individer samma möjligheter och respekt oavsett kön, detta kan då skapa ett mer rättvis samt inkluderat samhälle.

När kvinnor och män ges samma rättigheter samt möjligheter kan vi utnyttja hela befolkningens kapacitet och genom det kan vi få en bättre ekonomisk tillväxt, samtidigt som det skapas även en oerhört inkluderad och tryggare miljö för oss alla. 

Låt oss tillsammans göra en förändring! Genom att vi arbetar mot en mer jämställd framtid där tjejer och kvinnor kan blomstra samt uppnå sina mål. Vi kan göra skillnad tillsammans!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa