Dags att växla upp klimatarbetet i landets kommuner

Det är bråttom om Sverige ska nå målet att bli världens första fossilfria välfärdsland, skriver Per Klingbjer, förbundsdirektör Naturvetarna.

Det är bråttom om Sverige ska nå målet att bli världens första fossilfria välfärdsland, skriver Per Klingbjer, förbundsdirektör Naturvetarna.

Foto: Jan Collsiöö/Scanpix/TT

Insändare2021-12-27 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Agenda 2030. Som namnet antyder är det åtta år kvar tills vi ska uppfylla de globala målen om hållbar utveckling. Hinner vi?

Regeringens ambition är att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. För att vi ska nå våra högt uppsatta miljö- och klimatmål, samtidigt som vi ökar konkurrenskraften och skapar förutsättningar för framtidens jobb, krävs en grön och digital omställning inom alla samhällssektorer.

Om vi ska klara det arbetet, måste vi växla upp rejält. Och vi måste låta de som är experter på klimat- och miljöfrågor ta ett större strategiskt ansvar för att omställningen ska gå i den takt som krävs – det vill säga snabbare. Här har naturvetare en central roll för att driva omställningen och utforma framtidens lösningar.

98 procent av svenskarna anser att det är viktigt att bidra till ett mer hållbart samhälle, enligt rapporten Svenskar och hållbarhet (2020). Men endast sex av tio anser att de lever och agerar hållbart. Nästan lika många anser att arbetsgivare bör ha ett aktivt hållbarhetsarbete. Så ser det inte ut idag. Faktum är att vi i Sverige bara når ett av de 16 miljömål som riksdagen beslutat om, som ska bidra till att genomföra Agenda 2030, och att utvecklingen går i fel riktning för sex av målen.

Länsstyrelserna följer varje år upp regionernas arbete med Sveriges miljömål. Ett av målen handlar om att begränsa klimatpåverkan. Av rapporteringen för 2021 framgår bland annat att utsläppen av växthusgaser minskar i Södermanlands län, vilket är positivt. Men för att Södermanland ska bidra till de nationella målen och vara en föregångare i energi- och klimatomställningen krävs fler kraftfulla åtgärder. 

Det börjar bli bråttom. Nu är det dags att öka antalet strategiska tjänster som kan bidra till miljömässig hållbarhet i landets kommuner – och offentlig sektor måste sätta på sig ledartröjan.