Dags för de förtroendevalda att ta befälet i Strängnäs!

Kommunhuset i Strängnäs.

Kommunhuset i Strängnäs.

Foto: Albin Persson

Insändare2024-01-24 20:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

"Kommunen får låga betyg i ny medborgarundersökning" var en rubrik i Strengnäs Tidning nyligen. Var det någon som blev förvånad? Kommunstyrelsens protokolls närvarolista talar sitt tydliga språk. Närvarolistorna dräller av tjänstemän!

Har suttit i kommunstyrelsen på Gotland som ordinarie ledamot för Kristdemokraterna i slutet på 1990- talet. Gotland är en något större kommun än Strängnäs både ytmässigt och sett till antal invånare. Enligt Gotlands kommunstyrelses närvarolista var det en (1) tjänsteman som närvarade, nämligen kommundirektören. Han var dessutom den ständige sekreteraren. Med andra ord: Gotlands kommun styrdes av de valda förtroendepersonerna.

Nu är det dags för Jacob Högfeldt att ta befälet över vår lilla kommun Strängnäs. Det är troligen helt okej att gulla med våra tjänstemän, men de får inte ta befälet över hur kommunen skall skötas. Det är de förtroendevaldas uppgift att styra kommunen Strängnäs. Klarar man inte det så finns det kanske någon annan i Moderaterna som har den kompetensen?

Undertecknad förväntar sig att nu att de förtroendevalda i Moderaterna och Socialdemokrater tar befälet! Varför inte göra en lätt omorganisation? Låt de olika nämnderna få större ansvar. Kommunstyrelsen avlastas så att ordförande och kommundirektören får tid över för uppgiften att dessutom titta på olika alternativa framtidsfrågor?