Dags för en god äldreomsorg i hela landet

En nationell plan för kompetensutveckling och personalförsörjning behövs, enligt SKPF Pensionärerna.

En nationell plan för kompetensutveckling och personalförsörjning behövs, enligt SKPF Pensionärerna.

Foto: Fredrik Sandberg (TT)

Insändare2024-04-06 18:50
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Personalen som står för omsorgen av äldre är en av nycklarna till god och likvärdig äldreomsorg i hela landet. Att fler ska både kunna och vilja arbeta i vård och omsorg är därför viktigt. En nationell plan för kompetensutveckling och personalförsörjning är därför nödvändig.

I dag är variationerna i insatserna oacceptabelt stora i landet. Kraven på kvalitet måste finnas och vara synliga i arbetet. Det är bra med kommunalt självstyre men det får inte gå ut över de äldres behov av en likvärdig vård, omsorg och trygghet i landet. 

Många som arbetar inom omsorgen erbjuds endast deltidstjänster men skulle vilja arbeta heltid. Det bör därför finnas fler heltider inom omsorgen. Utbildningsmöjligheter måste också finnas för att rekryteringen ska lyckas, liksom goda arbetsvillkor. 

Pensionärsråden i kommunerna har både kunskaper, insikter och erfarenheter av omsorgsarbete och bör utnyttjas bättre inte minst i rollen att följa kvalitetsberättelser i äldreomsorgen.

Resurserna är naturligtvis en annan nyckelfråga för en god och likvärdig äldreomsorg i hela landet. Först och främst gäller det att stoppa nedskärningar och resursminskningar i äldreomsorgen. Med allt fler äldre i befolkningen är det naturligtvis inte rimligt att dra in på resurserna för vård och omsorg. Utöver det står vi inför ett omedelbart behov av att rusta landet för kristider, och i värsta fall krig. 

SKPF Pensionärerna uppmanar regeringen att tillsätta en kommission för jämlik vård och omsorg för äldre. Kommissionens fokus bör vara att ta fram åtgärder för att omgående sätta stopp för dagens skillnader och att hindra att de förstärks av den ekonomiska och demografiska utvecklingen. 

Det behövs både en nationell plan för kompetensutveckling av personal och satsningar på arbetsmiljö och arbetsvillkor. Likaså kvalitetskrav på omsorgen och mer resurser, inte mindre, till äldreomsorgen. 

Målet måste väl ändå vara en god omsorg om äldre i hela landet!