Dags för Eskilstuna att börja sopsalta

Ett sopsaltningsekipage.

Ett sopsaltningsekipage.

Foto: NTM Media (arkivbild)

Insändare2023-12-24 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den senaste tiden har åsikterna om kommunens snöröjning gått varma på insändarsidan. I ett svar från kommunen på några av åsikterna kan vi läsa att kollektivtrafiken och vissa utvalda cykelstråk prioriteras vid plogning. Det är glädjande att kommunen gör den prioriteringen men det måste ju också märkas i praktiken.

Förutom att det behövs något så enkelt som bättre skottning av snövallar vid exempelvis övergångsställen så vill vi att Eskilstuna följer andra kommuner i Sverige och äntligen inför sopsaltning, en metod där sopning och saltning kombineras.

Sopsaltning ger en ren och isfri cykelbana med mindre risk för rullgrus och vassa stenar som kan orsaka punktering, det är också en metod som minskar antalet olyckor.

Redan för tio år sedan prövade till exempel Stockholms stad sopsaltning och konstaterade att risken för cykelolyckor minskade med 40 procent. Dessutom halverades antalet fallolyckor bland fotgängare, en nog så viktig anledning att införa metoden.

I Sverige skadas nämligen årligen runt 3 000 gångtrafikanter allvarligt i fallolyckor, till följd av is och snö och de flesta olyckor sker på trottoarer och gång-och cykelbanor. Olyckorna drabbar ofta äldre och leder i vart fjärde fall till bestående men.

En granskning som NTF (Nationella trafiksäkerhetsförbundet) gjorde för två år sedan visar att det i Eskilstuna inträffade 460 fallolyckor under november-mars jämfört med 81 fallolyckor under april-oktober under åren 2015-2019.

Sopsaltning är en fråga om tillgänglighet och en åtgärd som både kan öka cyklandet och säkerheten för alla som vistas på gång- och cykelbanorna. Men det är viktigt att genomföra den på rätt ställen och på rätt sätt för att minimera saltets påverkan på träd och annan växtlighet.

Metoden används sedan länge från kommuner som Umeå i norr till Malmö i söder – dags även för Eskilstuna att öka framkomligheten och säkerheten vintertid.