Dags för strängnäsborna att ifrågasätta ombyggnationen

Kommunhuset i Strängnäs. Arkivbild.

Kommunhuset i Strängnäs. Arkivbild.

Foto: Hanna Källstig

Insändare2024-02-01 19:10
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I dessa ekonomiskt utmanande tider, när Strängnäs kommun står inför både pandemins efterdyningar och den globala osäkerhet som kriget i Ukraina för med sig, är det viktigt att noggrant överväga alla utgifter. Därför väcker ledningens planer på en omfattande ombyggnation av kommunhuset, till en kostnad av över 100 miljoner kronor, allvarliga frågor.

1. Ekonomiskt oansvarigt
Med tanke på den rådande inflationen och de ekonomiska svårigheterna är det frågan om det är lämpligt att spendera så mycket av skattebetalarnas pengar på ett projekt som inte är nödvändigt för kommunhusets funktion.

2. Arbetsmiljö och medarbetarnas välbefinnande
Ombyggnationen innebär ett övergång till öppet kontorslandskap och aktivitetsbaserat arbete, trots att det finns forskning som pekar på nackdelar med denna arbetsmodell. Beslutet togs utan att först konsultera medarbetarna, vilket kan påverka arbetsmoralen och effektiviteten negativt.

3. Brister i kommunikation och planering
Informationen om ombyggnationen och dess konsekvenser har varit otillräcklig. Osäkerhet råder kring var medarbetarna ska arbeta under ombyggnationsperioden, vilket kan leda till ytterligare stress och ineffektivitet.

4. Risk för personalomsättning
Den påtvingade förändringen och bristen på dialog kan resultera i att värdefulla medarbetare väljer att lämna organisationen, vilket skulle vara en stor förlust för kommunen.

Trots att ledningen hävdar att ombyggnationen är nödvändig för att modernisera arbetsplatsen och förbättra arbetsförhållandena, visar erfarenheter från andra arbetsplatser att sådana förändringar ofta leder till minskad arbetstillfredsställelse och produktivitet.

Det är dags för kommunens invånare att ifrågasätta detta kostsamma projekt. Är det verkligen rimligt att spendera en så stor summa pengar på ett omstritt ombyggnadsprojekt i dessa ekonomiskt ansträngda tider? Vi bör prioritera våra gemensamma resurser på ett mer ansvarsfullt och genomtänkt sätt!