Den som räddar ett lidande djur borde inte straffas

Om en hund är på väg att dö i en varm bil får man krossa rutan. Skribenten tycker att även andra djur i nöd borde få räddas utan att man ska straffas för det.

Om en hund är på väg att dö i en varm bil får man krossa rutan. Skribenten tycker att även andra djur i nöd borde få räddas utan att man ska straffas för det.

Foto: Jon Eeg (TT)

Insändare2024-04-07 19:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hur är det möjligt att det är olagligt att rädda djur från lidande och död? Polisen skriver på sin hemsida att man i nödfall får krossa en bilruta för att rädda en hund från en varm bil. Detta med stöd av nödbestämmelsen i 24 kap. 4 § Brottsbalken. Nöd föreligger när liv eller hälsa hotas. Detta är självfallet fullt rimligt. 

Om det däremot är en hund i ett försökslaboratorium vars liv och hälsa hotas, eller för den delen en gris i en transport eller höna i en bur, tillämpas inte samma lag eller logik.

Det finns såklart kulturella förklaringar till varför vi behandlar vissa arter bättre än andra. Dessa förklaringar är dock inte grundade i logik eller rättvisa. Alla förstår att en hund i ett laboratorium har samma förmåga att känna smärta som en hund i en varm bil, liksom viljan att leva i frihet. De flesta förstår nog också att alla djur, oavsett art, har dessa grundläggande förmågor. 

Låt oss tillämpa lagen lika oavsett art. Oavsett om djuret är i en varm bil eller i en trång bur är det en individ som lider. Oavsett om en hund dör av värmeslag eller en gris gasas med koldioxid är det en individ som förlorar livet. Låt oss vägledas av logik och rättvisa och se att alla liv är värdefulla.

Det är därför av högsta vikt att ingen som räddar ett djur från lidande och död straffas. Juridiken behöver uppdateras så att alla djur får skydd av lagen, inte bara våra sällskapsdjur. Allt annat vore dubbelmoral och ett anmärkningsvärt svek.