Det är dags att sänka skatten i Strängnäs

Lars Larsson, Lokalpartiet, vill se en sänkning av skatten i Strängnäs kommun.

Lars Larsson, Lokalpartiet, vill se en sänkning av skatten i Strängnäs kommun.

Foto: Oscar Stomberg

Insändare2024-05-19 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Strängnäs är en kommun med låga kostnader. Låga kostnader borde ge låg skatt. Inga krisande industrier, inga stora utanförskapsområden. Men kommunens majoritet, av moderater och socialdemokrater, har länge drivit en politik av hög skatt och hög belåning. Sen 2009 har skatten legat över rikssnittet. Varför ger inte våra låga kostnader en skattenivå som i Storstockholmsområdet – runt 30 kronor? Vi ligger på 32:50.

Hade vi till exempel 2:50 kronor lägre skatt, skulle ett normalhushåll med två som arbetar få drygt 1 500 kronor mer i månaden att röra sig med. (Medellön kvinnor 36 200 kronor, män 40 200 kronor, SCB 2024, skattetabell 30.00 och 33.00.)

Är en skattesänkning oansvarig?

Så en rimlig fråga: Hur vet jag att skatten är för hög? Svaret är relativt enkelt. Går kommunen med överskott är skatten för hög.

Efter många år med stora överskott är Strängnäs kommun mycket stadd i kassa. Årsredovisningen för 2023 redovisar ett överskott på 7 procent och en soliditet på 35 procent, målet är 25 procent. M+S tog 189 miljoner kronor för mycket av medborgarna 2023. Och det bara för 2023.

Kommuner är myndigheter, inte företag. När kommunen varje år ber invånarna om pengar för att driva verksamheten, berättar de också hur mycket det ska kosta. Får de då in 7 procent mer än begärt, är skatten för hög. Sådan skatt går inte tillbaka, utan de extra miljonerna tar kommunen.

För än har vi inte hört kommunens starke man, moderaten Högfeldt, utbrista: ”Jösses alla mina lojala M-väljare, nu har vi tagit för mycket skatt av er – igen! Nu senast nästan 200 miljoner kronor för mycket! Ursäkta, nästa månad kommer 10 000 kronor tillbaka!”

Skattenivå är ingen naturlag. M+S bestämmer. De vet att skatten drabbar kommunens invånare. I debatten under lågkonjunkturen blev det tydligt att de prioriterar kommunens ekonomi framför medborgarnas. Kommunalskatt är en rak skatt, det vill säga ju lägre inkomst, desto hårdare skattetryck.

Läs M+S framtidsvision: ”Tillsammans och med invånarnyttan i fokus skapar vi framtidens hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen.” Fråga er vad de menar med invånarnytta. Kommunen växer bevisligen på invånarnas bekostnad.

När vi frågar M om varför de inte sänker skatten, är svaret att det sker när ekonomin är tillräckligt bra. De borde vara mogna att ta steget nu.