Det är många som avfärdar kärnkraften utan att veta

Insändare 16 december 2022 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik till debattartikeln: "Kärnkraft är ingen lösning på dagens elbrist" publicerad den 13 december.

Robert Björkenvall och Jaan Ungerson har i EK skrivit en debattartikel den 13/12 med rubriken "Kärnkraften är ingen lösning på dagens elbrist". Min första fråga är: Vilken är lösningen på dagens elbrist enligt författarna? Innan krisen var Sverige en stor exportör av elenergi. På www.svk.se/kontrollrummet kan man varje dag se hur energin produceras och levereras.

Angående Barsebäcks ägare: Sydkraft Nuclear Power AB De två reaktorerna togs ur drift 1999 respektive 2005 och den totala rivning beräknas vara helt klar 2030 (!). Rivningen av kärnkraftverk börjar inne i verket och fortsätter utåt. Det är huvudregeln. I Ringhals1 och 2 börjar man tydligen utifrån och in till reaktortanken?

Sveriges erfarenhet av nybyggnation av kärnkraftverk hämtar vi från den senast byggda kärnkraftverket i Oskarshamn, O3 reaktorn. Reaktorbygget tog strax över 5 år från ritbord till att trycka på startknappen. Kostnad då 15 miljarder kronor i dagens penningvärde omkring 55 miljarder kronor. Reaktorn är på 1100 MW. Hur lång tid med alla tillstånd tar det att bygga en vindkraftspark på 1100 MW? Dessutom kan påpekas att kärnkraftverkets effektivitet är rejält mycket högre än vindkraftssnurrorna. Märk väl att vindkraftsparken i drift måste backas upp med vattenkraft för att lämna ett stabilt el-flöde med stabil frekvens. Som barn kanske någon lekt med en cykel dynamo och trävinge påmonterat som sedan vid lämplig vind lämnade ett fladdrande ljus.

Troligen är debattartikeln att misstänkliggöra min partiledare Ebba Busch kunskaper inom kärntekniken. Jag lovar att hon är insatt! Det är många som avfärdar kärnkraft utan att veta. De två skribenterna ställer sig i den kön om man utgår från debattartikeln.

Frågan är vad motskribenten har för bakgrund? Tio år mellan 1962 och 1972 var undertecknad anställd vid AB Atomenergi som ingenjör på avdelningen för kärnbränsle bland annat MOX- bränsle. Litteratur hämtad från analys.se (rapporter).


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa