Det är något ”sjukt” inom kommunförvaltningen

Insändare 16 maj 2022 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sedan valet 2014 har det varit stor omsättning på viktiga chefsposter i Strängnäs kommunförvaltning. Fyra kommundirektörer och fyra socialchefer inom åtta år!

Enligt tidningsintervju med berörd person råder det en hård kultur på chefsnivå inom förvaltningen och uppbackning saknas vid genomförande av större förändringar. Man tycker det blir för stort och svårt och är rädd för konflikter, för att bli påhoppad.

I dag har förvaltningen en internrekryterad kommundirektör och en t f socialchef, också internrekryterad. Inga nya influenser utifrån, allt blir vid det gamla. En organisation som förtränger förändringsbehov och stänger in sig i sin egen bubbla kommer möjligen att förvalta, men inte utveckla verksamheten. 

Täta chefsbyten inom betydelsefulla verksamhetsområden har också negativ påverkan på kontinuitet och förutsägbarhet och skapar därmed oro och osäkerhet bland personalen.

Det är en arbetsmiljöfråga, som inte helt kan bortses från när man ser höga sjukfrånvarotal under de gångna åren. Vid redovisning år 2019 konstaterades till exempel att vår kommunala förvaltning hade den högsta sjukfrånvaron bland alla Sveriges kommuner. 

Vi ska kunna kräva bättre av vår kommunala förvaltning. Den politiska ledningen, som består av en ”ohelig allians” mellan Moderater och Socialdemokrater, verkar inte heller ha kraft att styra upp verksamheten. En renodlad borgerlig allians, med gemensamma grundvärderingar i viktiga frågor och samhörighet, skulle kunna stå för en tydligare och stabilare styrning av den kommunala verksamheten.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa