Det behövs ett europeiskt FBI

Europa behöver en federal polisstyrka, anser skribenten. På bilden syns FBI-fordon parkerade vid J. Edgar Hoover-byggnaden i Washington DC.

Europa behöver en federal polisstyrka, anser skribenten. På bilden syns FBI-fordon parkerade vid J. Edgar Hoover-byggnaden i Washington DC.

Foto: J. David Ake (TT)

Insändare2024-03-20 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den gränsöverskridande organiserade brottsligheten utgör ett hot mot Europas inre säkerhet. Kriminella nätverk drar nytta av EU:s fria rörlighet genom smuggling av vapen och narkotika. Hela 70 procent av de kriminella grupperingarna är aktiva i fler än tre medlemsstater Det akuta läget kräver att EU agerar med kraft genom att inrätta en federal europeisk polisstyrka. Ett europeiskt FBI.

I dag förlitar sig EU på Europol vars huvudsakliga uppgift är att samordna de nationella brottsbekämpande myndigheterna inom EU i syfte att bekämpa gränsöverskridande brottslighet och terrorism. Europol gör ett bra jobb och har legat bakom många framgångsrika tillslag mot brottsnätverk inom EU.

Men om vi verkligen vill komma åt den organiserade brottsligheten inom EU behöver Europol omvandlas till en riktig federal polisstyrka. Likt amerikanska FBI bör en sådan polisstyrka ha möjlighet att agera i alla medlemsstater. 

Det kan låta långtgående, men faktum är att det redan finns en EU-gemensam uniformerad styrka i form av Frontex som deltar i skyddet av unionens yttre gräns. Däremot saknas en gemensam polisstyrka för upprätthållandet och skyddet av unionens inre säkerhet. Det är ologiskt.

Att flytta delar av våldsmonopolet till Bryssel ska inte göras lättvindigt. Men när Timbro har frågat svenska folket vad de tycker om att inrätta en gemensam europeisk polisstyrka som ska motverka gränsöverskridande brottslighet är hela 73 procent positiva till förslaget. 

Siffrorna är tydliga; svenska väljare vill ge EU ökade befogenheter för att slå mot den grova organiserade brottsligheten. Det är dags att göra Europol till ett europeiskt FBI.