Det blir fler Mälartågsavgångar igen

Avgångarna med Mälartåg ska bli fler, så snart det utbildats nya lokförare.

Avgångarna med Mälartåg ska bli fler, så snart det utbildats nya lokförare.

Foto: Fredrik Ericsson

Insändare2023-04-27 07:41
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändaren "När ska tågen börja gå normalt igen?" 20/4.

Hej Tåglisa! Mälartågs trafik har blivit mycket stabilare sedan mitten på december, när lokförarbristen gjorde att vi behövde minska antalet avgångar på vissa sträckor. Betydligt färre tåg ställs nu in med kort varsel – och det känns bra att läsa att du som trogen pendlare ser att trafiken fungerar bättre i din vardag.

Men avgångarna behöver blir fler igen på Mälartågs linjer, och ska så bli. Upptrappningen kommer att ske successivt i takt med att cirka 100 nya lokförare från MTR:s nya lokförarutbildning som drivs i egen regi, blir klara att gå ut i trafik och att nyutbildade förare rekryteras från andra lokförarutbildningar. Fokus är att börja trappa upp trafiken i slutet under sommaren och successivt under hösten. Så snart planeringen är spikad i alla detaljer kommer vi att berätta vilka av Mälartågs sträckor som berörs – och när.