Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta

Insändare 5 juli 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag har följt debatten i tidningen den senaste tiden mellan Strängnäspartiet och Vänsterpartiet. Den har förts i en intressesfär som känns främmande för en vanlig kommuninvånare. Jag tror mig dock ha uppfattat att debatten gäller hur kommunal verksamhet ska styras.

Vänsterpartiets utgångspunkt är ju som vanligt helt ideologisk utan hänsyn till invånarnas bästa. Man blandar i sammanhanget in Lagen om valfrihet, LOV och skolan, helt mal placé. 

LOV lyfts fram, som all ondskas moder, orsak till allt elände inom hemtjänsten, trots att David Aronsson borde veta att problemen inom den kommunala hemtjänsten inte uppstod i och med införandet av LOV, de fanns långt innan. Dessutom dödades frågan för ett par månader sedan då den politiska majoriteten avskaffade valfriheten – eller? 

Beträffande skolan. Om den kommunala skolan i Strängnäs var lika välskött som den i Trosa, skulle det inte behövas friskolor i Strängnäs heller och våra elever skulle lyckas lika bra med sina studieresultat.

Men åter till att tydligt beskriva vad som luddigt debatterats. Så här ska kommunal verksamhet organiseras och ledas: Politiken identifierar problem och tillhandahåller resurser. Tjänstemännen har specialistkompetens och ska presentera lösningar på problemen. Det åvilar kommundirektören att ombesörja att erforderlig kompetens finns i organisationen. Om problemen inte löses är det alltså i första hand kommundirektörens ansvar och därefter har politiken att byta ut kommundirektören.

Om politikerna inte utkräver ansvar får dom svara inför oss medborgare i kommande val.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa