S och M är överens om många saker

Kommunalråden Jimmy Jansson (S) och Jari Puustinen (M) replikerar gemensamt på tidigare insändare.

Kommunalråden Jimmy Jansson (S) och Jari Puustinen (M) replikerar gemensamt på tidigare insändare.

Foto: Joakim Serrander

Insändare2024-04-26 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Slutreplik med anledning av tidigare publicerade insändaren "Jansson (S) går vilse i sitt eget resonemang" och tidigare insändare på samma tema.

Att det finns sympatisörer till andra partier än S och M som inte gillar att dessa två partier samarbetar är rimligt. Eller om man är fundamentalistiskt lagd snarare än att vilja ha resultat och förändring.

Smakfullt vore om debatten kunde ske öppet och utan att gömma sig bakom pseudonymer.

Att det skulle vara ett uttryck för att demokratin är satt ur spel är ett mycket absurt påstående. Det är ju väljarnas utfall som gör olika koalitioner möjliga.

I Eskilstuna är det tydligt att väljarna, med full kännedom om att S och M är beredda att ta ansvar för kommunen, gett dessa två partier mandat att möjliggöra ett sådan samarbete. Eskilstunaborna har valt sin majoritet och sin opposition. 

Socialdemokraterna och Moderaterna vilar på olika ideologier. Men när ideologi ska föras över till att styra en organisation som en kommun så måste varje seriöst parti göra ett jobb.

I vårt fall har partierna enats om en plattform, som grundar sig i våra respektive valprogram – som antagits av våra medlemmar och väljarna tagit ställning till. En demokratisk process från ax till limpa.

Det finns många viktiga saker som S och M är överens om i sak. Kommunens ekonomi, jobben, utbildning, resurser till välfärden och trygghetsfrågorna. Att näringslivet kan växa och företagandet ökar. Tydlighet vad gäller de normer och värderingar som ska prägla vårt samhälle.

S och M kan med olik ideologisk utgångspunkt ändå hitta och kompromissa om det som Eskilstuna kommun bäst behöver och samtidigt ge stabilitet och förutsägbarhet. Och vi har många medborgare i ryggen och därmed hög demokratisk legitimitet.

Det om något är precis vad demokrati handlar om. Man kan faktiskt vända på det och hävda att det samarbete över blocken vi skapat har vitaliserat demokratin i Eskilstuna. Minskat polariseringen och ökat kraften att faktisk få saker gjorda.

Vilket ju är det man väljer en kommunledning för att göra.