Det går inte att spara sig till bättre skolresultat

Det går inte att spara sig till bättre skolresultat, skriver David Aronsson (V), och tar avstamp i Strengnäs Tidnings artikel om skolresultaten på Paulinska skolan. Han bjuder även in Liberalerna till debatt.

Det går inte att spara sig till bättre skolresultat, skriver David Aronsson (V), och tar avstamp i Strengnäs Tidnings artikel om skolresultaten på Paulinska skolan. Han bjuder även in Liberalerna till debatt.

Foto: Joakim Serrander/Camilla Lillsebbas

Insändare2024-06-26 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I en artikel i Strengnäs Tidning nyligen beskrivs Paulinska skolans arbete utifrån att hälften av eleverna inte har godkänt i alla ämnen. Det är förstås inte bra men artikeln tappar bort alla framgångarna. Skolfrånvaron har minskat kraftigt, andelen elever som nått gymnasiebehörighet ökar. Den pedagogiskt inriktade omorganisation som sker begränsas av en budgetram men är lovande.

Vi har ett skolsystem som har stora brister. Den jämlika och effektiva skola vi hade finns inte längre. Den som gjorde skollagens portalparagraf om att alla elever ska lyftas till sin högsta nivå till en möjlig verklighet och inte ett dåligt skämt. I internationella jämförelser går den svenska skolan dåligt. De kraftiga segregationseffekter som det fria skolvalet och den fria etableringsrätten medfört har slagit igenom med full kraft i Strängnäs som är en friskoletät kommun. Systemet liknar snart mer skolan innan den samlade 9-åriga grundskolan infördes än den skola jag gick i.

Det ser tyvärr inte bättre ut för kommunens skolor. När flerårsplanen presenterades i juni så var Vänsterpartiet det enda parti som ville fortsätta satsa på skolorna. Samtliga budgetförslag förutom vårt har lägre budget för skolan år 2027 än för 2025. Med den flerårsplan som Socialdemokraterna och Moderaterna tagit fram får Barn- och utbildningsnämnden inte kompensation för sina ökande kostnader. Det skulle skolan inte fått med de borgerliga eller SD:s förslag heller. Skolorna får nu se fram emot flera år av nedskärningar istället för förbättringar.

I artikeln uttalar sig Liberalernas Sofia Könberg. I Liberalernas förslag till flerårsplan presenteras inga ekonomiska siffror, mer än att effektiviseringskraven på nämnderna ska dubblas. Nu blev det så att förslaget inte lades fram eftersom Liberalerna inte hade någon ledamot på plats när fullmäktige debatterade budget och flerårsplan. Jag hade sett fram emot en debatt i fullmäktige om Liberalernas lokala skolpolitik. Förslaget framstod mest som ofinansierat tyckande och fina ord. Det är också fascinerande att Liberalerna inte ens lyckas presentera ett budgetförslag, något som vi andra klarat med det stöd av förvaltningen som Liberalerna i sitt förslag skriver att de inte tror finns. Jag bjuder in till debatt här i stället.

De borgerliga partierna – och inte minst Liberalerna – underfinansierar inte bara skolan utan är också milt sagt skeptiska till den socioekonomiska kompensation som skolor som Paulinska får för att motverka effekterna av segregationen. Friskolorna i Strängnäs har i flera år bedrivit lobbying för att ändra systemet i en mer friskolevänlig inriktning, så att de får ännu mer pengar för behov de inte har, och de borgerliga partierna lyssnar. Nu har en oroväckande utredning startat. En sådan förändring skulle vara ett slag i ansiktet på Paulinska skolans personal och elever samt en direkt stoppkloss för det förbättringsarbete som gradvis över åren gett breda positiva resultat.

Vänsterpartiets linje är att skolorna i Strängnäs kommun måste få mer pengar än skolorna i de flesta andra kommuner, eftersom vi har ett ineffektivt uppdelat lokalt skolsystem. De pengarna måste fördelas så att det i huvudsak kommer de socioekonomiskt utsatta skolorna till del. Paulinska ska kunna ta in den pedagogiska personal som behövs utan att behöva säga upp elevassistenterna. Till skillnad från övriga partier i Strängnäs fullmäktige så tror vi inte att det är möjligt att spara sig till bättre skolresultat.

undefined
David Aronsson, gruppledare för Västerpartiet i Strängnäs.
undefined
Paulinska skolan i Strängnäs.