Döden i vårdkön

SG Daun har synpunkter på regionens budgetnedskärningar.

SG Daun har synpunkter på regionens budgetnedskärningar.

Foto: Magnus Grimstedt

Insändare2023-10-25 08:01
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Eftersom vi nu har ett marknadsekonomiskt system i Sverige, så får vi tugga i oss att det finns konkurrens i vården. Fri konkurrens gäller som norm.

Det enda som gäller i sjukvården är tillgång och kvalitet. Om endera är dålig eller otillfredsställande, så förutsätter systemet med fri konkurrens att konsumenten ska kunna välja en annan vårdgivare i exempelvis primärvården. Vilket dock förutsätter att en sådan finns tillgänglig för konsumenten.

Här råder stora olikheter i riket. Såväl geografiskt som klasstillhörighet (privat ekonomi). En gammal ”fattigpensionär” som bor i glesbygd, exempelvis, har som regel inte denna möjlighet.

Läget för de flesta medborgare i vårt land har förvärrats ytterligare, när nu extremt stora besparingar har beslutats i de flesta regioner. Innebärande uppsägningar av många hundra sjukvårdsanställda. Bara i region Sörmland ska budgeten skäras ner med 1,5 miljarder kronor och fler än fem hundra sägas upp. Detta i ett läge då sjukhusen sedan lång tid är underbemannade och har en konstant brist på kvalificerad personal.

En för konsumenten särskilt påtaglig konsekvens av denna utveckling är alltmer svårtillgänglig tillgång på primärvård, samt i somliga fall även bristfällig behandling.

Ännu en ”sten på bördan” är den kommande vinterns epidemier och pandemier, som kommer att belasta vården ytterligare.

Att i detta läge, som region Sörmland beslutat att skära ner budgeten radikalt är ett utslag av dåligt omdöme. Vårt land befinner sig inte (än) i ett sådant nödläge och död att vi behöver offra människoliv och skapa onödigt stort lidande hos befolkningen. Pengar måste lånas för att överbrygga det uppkomna ekonomiska glappet i region Sörmland!! Och troligen även i flera andra regioner.

SG Daun, Strängnäs