Elbilar kan inte köras på solenergi

Apropå flera insändare om drivmedel för bilar och priser på drivmedel har Nils Wallin, Eskilstuna, skrivit sex kommentarer i ämnet.

Apropå flera insändare om drivmedel för bilar och priser på drivmedel har Nils Wallin, Eskilstuna, skrivit sex kommentarer i ämnet.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Insändare2022-02-01 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den senaste tiden flera insändare om drivmedel för bilar och priser på drivmedel. Med anledning av detta några kommentarer.
1. Det finns en fundamental skillnad mellan fossila drivmedel och el. Bensin och diesel är energikällor. Medan el är energiförmedlare på samma sätt som varmvatten vid fjärrvärme. Energikällan för el är vattenkraft, kärnkraft, vindkraft eller i värsta fall olja eller brunkol.

2. Räcker oljan och elen? Olja är definitivt en begränsad produkt. På 1970-talet sa man att oljan tar slut till millennieskiftet. Ännu finns stora oljereserver kvar, så man kan undra till vilket millenieskifte/eller sekelskifte. Räcker elen då? Ja det beror på hur den produceras i framtiden. Utan kärnkraft lär det inte fungera de närmaste 50–100 åren.

3. Kan jag köra elbilen på vind- och solenergi? Nej, självklart går inte det. Elektronerna, som ger energi, har inget minne hur de producerats. Din el kommer från någon av de närliggande elproducenterna.

4. El kan inte sparas. Det krävs ett externt medium för detta, exempelvis ett batteri. Elkonsumtion och elproduktion måste i varje ögonblick vara i balans, lika stor. Det innebär att varje gång du ansluter elbilen till en laddstation ökar konsumtionen allt annat lika. I en del fall kommer den elen att produceras med naturgas, olja, stenkoll eller brunkol.

5. Alla varor och tjänster påverkas mer eller mindre av utbud, efterfrågan och pris. Ökar priset sjunker efterfrågan. Drivmedel har visat sig vara väldigt okänsligt för prisförändringar, åtminstone kortsiktigt. Inte minst visat sig vid prishöjningar. Det är annan konsumtion som pressas undan. De prissänkningar som nu är aktuella eller föreslås torde därför ha liten effekt på drivmedelskonsumtionen på 3–5 års sikt. Men för ekonomin för slutkonsumenter eller producenter kan de få väsentlig påverkan.

6. Hur bra och effektiv är inblandningen av biologiska drivmedel? Själv har jag blivit undrande. Efter den ökande inblandningen sommaren 2021 ökade vår husbil förbrukningen med 1,5– 2 dl per mil vid likartad körning. Även personbilen drar mer. Det oljebolag jag anlitar meddelade vid kontakt att ökande förbrukning är korrekt. Enligt dem var det inte självklart att utsläppen av CO2 från trafiken minskar. Men I tidigare led skulle minskning av CO2 utsläppen ske. Att inblandning av biobränsle inte bara är av godo framgår av att sjöbränsle inte innehåller biodrivmedel.