Elever och pedagoger förtjänar en ansvarsfull skolpolitik

Mohamed Abdukani och Marielle Lahti, båda gruppledare för MP i Eskilstuna, skriver med anledning av veckans skolbeslut.

Mohamed Abdukani och Marielle Lahti, båda gruppledare för MP i Eskilstuna, skriver med anledning av veckans skolbeslut.

Foto: Veronica Karlsson/Joakim Serrander

Insändare2024-06-11 19:45
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Två stora skolpolitiska ärenden står på agendan den här veckan, två frågor som på ett avgörande sätt kommer att påverka framtiden för Eskilstunas barn och unga och personal inom skolan. Onsdag 12 juni ska grundskolenämnden ta beslut om att stänga högstadiet och låta Årbyskolan bli en F-6-skola från och med höstterminen 2025. 

När det gäller förslaget om att stänga Årbys högstadium lämnas elever och personal med stor ovisshet och många frågor. Vilken skola ska rymma eleverna från Årby? Varför är det motiverat att flytta Årbys högstadieelever till andra skolor, baserat på att det nu finns ledig kapacitet i flera av kommunens övriga högstadieskolor, när man samtidigt redan 2027 ser ett ökat lokalbehov igen? 

13 juni ska gymnasienämnden avgöra framtiden för gymnasieskolan S:t Eskil. Visserligen har de massiva protesterna efter förslaget om att avyttra A-huset för annan verksamhet gett effekt. Men S:t Eskils framtid och identitet står fortfarande på spel eftersom skolan behöver minska ytorna för sin verksamhet. Samtidigt ska också dansprogrammet och internationella samhällsprogrammet läggas ned, utbildningar som till stor del definierat St Eskils verksamhet och identitet. Detta utan att ansvariga politiker kunnat redogöra för konsekvenserna av detta beslut. 

Vi i Miljöpartiet anser att alla beslut som berör skolverksamheterna behöver vara väl genomtänkta och föregås av noggranna barnkonsekvensanalyser och gedigna utredningar som är väl förankrade hos dem det berör. Det är också ett faktum att den ledande majoriteten är de som avgör vilka förutsättningar som finns för att driva en verksamhet där önskade resultat kan uppnås. Det är en fråga om prioritering. 

Det är inte ansvarsfullt att presentera en inriktning om att stänga ett högstadium, en nyhet som förståeligt chockar såväl elever som lärare, utan att åtminstone kunna peka ut en tydlig och logisk väg framåt.

Det är inte ansvarsfullt att presentera förslag om att avyttra en byggnad från S:t Eskil, inklusive flera tongivande program, utan att åtminstone också kunna visa vilka konsekvenser detta får. 

Anledningen till att det är S:t Eskil som ska styckas upp sägs vara det minskade elevunderlaget. Samma förklaring ges – parallellt med ett uttalande om låga studieresultat – när det handlar om Årbyskolan. Det blir upp till elever och lärare att visa att S:t Eskil faktiskt presterar bäst i de årliga trygghetsenkäterna, ett värde som borde uppskattas högt i en tid där Eskilstuna ska jobba förebyggande för att mota kriminalitet som präglat kommunen. Det blir upp till elever och personal att berätta att det på Årbyskolan finns en särskild undervisningsgrupp som elever utifrån söker sig till eftersom det är ett stöd få andra högstadier kan erbjuda och att det i statistiken räknas med många hemmakämpare som kommit till Årby från andra skolor från början.

Moderaterna och Socialdemokraterna visar genom sin vårdslösa hantering av skolverksamheten att de saknar grundläggande respekt för lärarna och de barn och ungdomar som finns i den kommunala skolverksamheten. 

Vi anser att det är en kommuns primära ansvar att tillhandahålla god samhällsservice. Skolan är en kärnverksamhet i denna samhällsservice, där framtid, hopp och kunskap byggs. Beslutsfattares uppgift i en turbulent tid är att ta ansvar och skapa trygghet, i stället för att skapa ännu mer turbulens. Dra tillbaka förslagen om Årbyskolans högstadie och St Eskil!

undefined
Marielle Lahti (MP).
undefined
Mohamed Abdukani (MP).