Engagemanget glimmar till – sen dör flamman

Vaktmästeri är svårt att koppla till en vitaliserad demokrati, skriver "Grundmurat socialdemokrat?" i en replik till Jimmy Jansson (S).

Vaktmästeri är svårt att koppla till en vitaliserad demokrati, skriver "Grundmurat socialdemokrat?" i en replik till Jimmy Jansson (S).

Foto: Veronica Karlsson

Insändare2024-06-13 20:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på Jimmy Janssons (S) "Alla prognoser för barn och ungdomar har radikalt ritats om", som i sin tur var ett svar på insändaren "Skolcirkusen i Eskilstuna borde ha kunnat undvikas".

I slutet av april skriver kommunalråden Jansson (S) och Puustinen (M) att ”S och M kan med olik ideologisk utgångspunkt ändå hitta och kompromissa om det som Eskilstuna kommun bäst behöver och samtidigt ge stabilitet och förutsägbarhet”. Man anser sig ha ”hög demokratisk legitimitet” och att man ”vitaliserar demokratin” genom att ha ”minskat polariseringen och ökat kraften att faktisk få saker gjorda”.

Det Jimmy Jansson skriver nu i juni kan dock bara tolkas som att resultatet är just ett vaktmästeri, vilket är svårt att koppla till en vitaliserad demokrati. Att denna syssla upplevs svår framgår också tydligt och man skall nog nöja sig med att det upplevda här är den faktiska verkligheten i den nya ”vitala” demokratin.

Men så finns det några saker som är värda att notera. Prognosproblemet är i huvudsak invandringens fel baserat på ”undermålig statlig styrning”, vilket jag inte avser att polemisera om i sak men ändå markera att det politiska engagemanget glimmar till en aning.

I samma text berörs friskolesystemet och att staten inte ändrat sina statsbidrag trots att inflationen ökat kostnaderna med 25 procent. Här är Jansson faktiskt inne på väsentligheter som ”ruskar om förutsättningarna i grunden” men här dör den politiska flamman i ett flegmatiskt ”men riksdagen har bestämt att såhär ska det fungera”.

Jansson har också fel i att jag är världsmästare, jag är en enkel ingenjör med specialisering på reglersystemens matematik. Det är också beklagansvärt om min kritik mot vaktmästeriet betraktas som hånfull. Det är inte min avsikt. Här vill jag dock påminna Jansson om en tidigare insändare i februari 2023 och en jordglob som förevisades i fullmäktige. Är det så att det i den ”vitala” demokratiska vaktmästeriavdelningen finns ett kommunikationsproblem? Det kan i så fall ge förmildrande omständigheter för det debacle som skolpolitiken utgjort en längre tid och kanske något för vaktmästaren att arbeta med.