Engelska skolan får gratisreklam i SVT

Insändare 10 december 2022 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Grundaren till IES-Internationella Engelska Skolan gjorde 2021 en vinst på 250 miljoner kronor. Varje barn genererar 10 000 kronor i ren vinst varje klass 300 000 kronor. 2012 köptes IES 75% av TA Associates. Nu köps detta företag ut för 3 miljarder kronor av Paradigm Capital, en Luxemburg baserad fond. Barbara Bergström tjänade 2012 500 miljoner kronor när TA köpte stora delar av hennes bolag. Hon äger idag 13,9% av bolaget värderat till 300 miljoner kronor.

Lördagen den 2 december var hon gäst hos Carina Bergfeldts talkshow i SVT 1. Där fick hon utan motfrågor breda ut sig och få massor av gratisreklam. Hon blev irriterad över att man påstår att det är skattepengar som genererat de enorma vinsterna för hennes företag. Hon säger ordagrant: "det är inga skattepengar inblandade, det är köparens pengar".

Vad menar hon? Betalar föräldrar som sökt plats på IES avgift för att barnen ska få gå där? Enligt Skolverkets regelverk är den svenska skolan avgiftsfri. Mindre avgifter exempelvis för skolresor kan tas ut men undervisningen skall vara helt fri. Vårt unika svenska friskolesystem gör att det utgår en skolpeng för 2022 med 158 000 kronor per elev och år. Detta innebär att IES för 2022 emottog 4,24 miljarder kronor i skolpeng det vill säga pengar som svenska skattebetalare bidragit med via sin inkomstskatt. Dessutom finns det tecken på betygsinflation inom IES, samtidigt som barn med särskilda behov inte alltid är välkomna.

Jag anser att SVT på bästa sändningstid ger stor reklam för den privata vinstmaskinen IES där Barbara Bergström slipper besvärande frågor om denna vinstjakt som pågått sedan 1993 då skolan startades. Hur länge skall denna skolanomali få fortgå i vårt land?


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa