Inför en NPF-koordinator som stöd

Signaturen "Mamma till hemmakämpare" vill att Eskilstuna inför en npf-koordinator för att stötta och lotsa familjer.

Signaturen "Mamma till hemmakämpare" vill att Eskilstuna inför en npf-koordinator för att stötta och lotsa familjer.

Foto: Henrik Montgomery, TT

Insändare2023-11-17 05:58
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Som mamma till två barn med autism och hemmakämpare har vi mött de flesta insatser som denna kommunen kan erbjuda. Jag vill rikta ett tack till enskilda personer som ibland kan ha varit en elevassistent eller en skolkurator som har gjort det där extra, ofta någonting som inte har stått i arbetsbeskrivningen.

Jag vill också komma med ett förslag till förbättring. Alla verksamheter – Habiliterigen, BUP, Socialtjänsten och skola – har någon gång slussat oss vidare, sagt att det här är inte vårt bord, ni borde vända er till någon annan och detta kan de andra hjälpa er med. Ofta är dessa förslag helt fel, stämmer inte alls och det är väldigt tidskrävande att själv behöva ta reda på fakta.

Som ett exempel är att vi får höra att det finns en resursskola i kommunen vi kan söka. För det första finns det ingen resursskola, det är isåfall centraliserad SU-grupp och dessa kan endast rektor på hemskola ansöka om, jag som förälder kan bara hoppas på det bästa!

Vi kan även få höra att det finns LSS som barn med autism kan få hjälp med, absolut, först ska barnet få det beviljat, sen kanske insatsen inte finns i kommunen, och absolut inte användas för att hjälpa barnet med skolgången!

Vidare som exempel är frånvarotrappan och orosanmälan efter en viss procent. Nu kommer socialtjänsten in men här tar vi inte hänsyn till individuellt stöd eller har specifik npf kompetens där vi behöver veta hur vi ställer frågor till barnet och får barnet delaktig.

Dessa är bara enstaka exempel. Jag vill med all erfarenhet och kunskap jag skaffat mig om era verksamheter nu lyfta fram ett förslag som även finns i andra kommuner: Skaffa fram en NPF-koordinator, samordnare eller vad ni vill kalla det!

Denna person ska ha helikopterperspektiv och stödja familjen att rodda i alla kontakter som finns och vara ytterst ansvarig för samverkan. Denna person ska vara till för familjerna och inte en grindvakt för att skydda någon verksamhets budget. Denna person ska ha kompetens att prata med och få barnets förtroende så att barnets rättigheter enligt barnkonventionen kommer fram i mötet med skola, LSS, vården och socialtjänsten.