Eskilstuna behöver förbättra skolresultaten

Eskilstuna behöver förbättra skolresultaten och se till att fler elever får gymnasiebehörighet, skriver Kenth Reinelius,  Medborgerlig Samling Södermanland.
Eskilstuna behöver förbättra skolresultaten och se till att fler elever får gymnasiebehörighet, skriver Kenth Reinelius, Medborgerlig Samling Södermanland.

Insändare 23 juni 2022 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på centerns debattartikel om skolan, publicerad den 16 juni.
Nu är det valtider och alla partier tävlar om att ha bäst lösningar på samhällsproblemen och vallöftena haglar oavsett om man ingått i den styrande majoriteten eller inte.Torsdagen den 16 juni presenterade centerns toppkandidater i Eskilstuna hur man ska lösa skolfrågan och man vill satsa på elevhälsan, öka stöd till elever som behöver det samt förbättra samverkan mellan skolan och andra myndigheter.

Det är jättebra förslag som borde genomförts långt tidigare. Den stora frågan är varför inte centern, som suttit i den styrande majoriteten i Eskilstuna sedan 2015, bidragit till att genomföra detta tidigare. Man har haft alla möjligheter under de här åren, man har varit med och beslutat om kommunens budget, hur tillgångarna ska fördelas, vilka satsningar som ska göras i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige samt i de olika skolnämnderna men satsningarna på skolan har uteblivit.

Eskilstuna behöver förbättra skolresultaten och se till att fler elever får gymnasiebehörighet. För de satsningar som krävs för att alla elever ska få de bästa förutsättningar att klara skolan och få en stabil grund att ta steget in i vuxenvärlden krävs mer resurser och framförallt fler anställda i skolan och elevhälsan.

Medborgerlig samling kommer verka för att de resurserna som behövs ska finnas tillgängliga för elevernas bästa och då måste besparingar ske. Vi vill minska kostnaderna för administration i hela den kommunala verksamheten, kraftigt minska eller ta bort bidrag till vuxnas föreningsaktiviteter som partistöd, religiösa samfund och studieförbunden.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa