Eskilstuna kommun begränsar demokratin

Insändare 27 maj 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sedan jag engagerade mig politiskt i Medborgerlig Samling inför valet 2018 har det varit enkelt att följa det politiska beslutsfattandet och att ta del av dokument och beslutsunderlag inför nämndernas sammanträden. Men den senaste tiden har det vid ett flertal tillfällen förändrats. Från att nämnderna tidigare publicerat i stort sett alla dokument inför sammanträdena så har en del nämnder börjat fördröja publiceringen och därmed försvåra insynen och därmed debatten inför besluten.

Det senaste exemplet på detta är arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens beslut gällande aktivitetsplikt för att få försörjningsstöd som framförallt Moderaterna basunerat ut i lokala och sociala medier under en längre tid som en stor förändring för att minska beroendet av försörjningsstöd.

Vad den här förändringen innebär för kommunen och de som är beroende av försörjningsstöd fick man inte ta del av i förväg. Eftersom utredningen och tjänstemännens förslag hemlighölls till dess att förslaget klubbades igenom försvåras insyn och en allmän debatt om förslaget. Det här är något som kommunens företrädare tyvärr verkar göra med en större frekvens än tidigare. 

Att en kommun som i det här fallet begränsar insyn och en demokratisk debatt inför viktiga frågor och beslut är helt enkelt odemokratiskt. Eskilstunaborna förtjänar total öppenhet och en fullständig insyn i den demokratiska processen än vad de folkvalda samt kommunens tjänstemän erbjuder idag. Det bör vara en självklarhet i en demokratisk organisation och det kommer med att arbeta för om vi röstas in i kommunfullmäktige i valet i september.


 
 
 
 
 
 
Kommentera
Ämnen du kan följa