Eskilstuna verkar gå på kronor och ören – inte behov

Anders Nordin (C) och Martina Johansson (C)

Anders Nordin (C) och Martina Johansson (C)

Foto: Centerpartiet

Insändare2024-04-24 06:01
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Skolan är samhällets bästa chans när det gäller att förebygga kriminalitet, utanförskap och psykisk ohälsa. Trots detta är skolan vanvårdad sedan länge. Barnen, lärare och personal befinner sig redan i dag i en kravfylld och underfinansierad skola. Där den politiska majoriteten fortsätter att göra fler besparingar genom att dra ner på antalet lärare och personal kommer det att märkas ännu mer, genom att det blir svårt att rekrytera för osäkra anställningar och ett sämre rykte med stora nedskärningar. Personalneddragningar i skolan förklaras av minskat underlag och ja, elevantalet minskar i Sörmlands skolor – inte bara i Eskilstuna – och orsakerna till det är flera, minskat barnafödande och minskad invandring är två.

Men att elevantalet minskar är inte samma sak som att behovet av stöd till eleverna minskar. I stället för att enbart se till antalet lärare per elev så borde kommunerna passa på att se över organisationen. Hur man kan ge ett ökat stöd till de elever som behöver det för att nå kunskapsmålen eller för att klara av att vistas i skolan. Det samma gäller de elever som är högpresterande. Vilket stöd ges till dem? Eskilstuna verkar mest gå på kronor och ören och inte behov i sin förändring. 

Nedskärningarna i skolan är ett perfekt recept för både samhälleligt och individuellt misslyckande. Skolan är samhällets bästa chans när det gäller att förebygga det vi vill motverka nämligen att barn hamnar snett och kommer längre och längre ifrån varandra i samhället. En underfinansierad skola är en underbemannad skola, vilket innebär att barn inte fångas upp i tid, att barn haltar sig igenom skolsystemet med problematisk skolfrånvaro och icke godkända betyg, att ungdomar inte kommer in på gymnasiet och vidare ut i arbetslivet. Det innebär att lärare bränner ut sig eller säger upp sig, vilket förstärker problemen ytterligare.

Centerpartiet har redan i sin budget för 2024–2027 skjutit till pengar till skolan och satsat trots svåra tider ekonomiskt. Därför ställde vi oss tillsammans med L, MP, KD och V och yrkade på 70 miljoner mer till förskola, grundskola och gymnasieskola under senaste kommunfullmäktige. Centerpartiet anser att den kraftiga neddragningen av skolans budget kommer att ha svåröverskådliga konsekvenser och där Eskilstuna historiskt lagt mindre pengar på skolan än motsvarande kommuner.

För oss är det viktigare än någonsin att Eskilstuna med sina stora socioekonomiska utmaningar satsar mer pengar på skolan. Det finns en gräns för hur lite personal man kan ha i skolan och under den gränsen fungerar inte undervisningen alls. Skolan är den del av kommunens kärnverksamhet som är viktigast att prioritera och ser därför hellre att besparingar görs inom något annat område. Budskapet är glasklart: Vi måste satsa på skolan annars risker detta att på sikt bli oerhört kostsamt för vårt land, vår kommun och för våra barn.

Att vi i dag befinner oss i det tuffaste ekonomiska läget på mycket länge är djupt oroväckande. Ökade matkostnader gör att skola och äldreomsorg blir dyrare, drivmedelspriser påverkar kollektivtrafik, skolskjuts och färdtjänst och stigande räntor och elpriser påverkar äldreboenden, skolor, bibliotek och badhus.

Ingen kommun vill skära i samhällsviktig verksamhet men de allra flesta tvingas göra det ändå. Alternativet är högre beskattning, men det är inte ett önskvärt alternativ i tider av redan hårt ekonomiskt belastade hushåll. Enbart effektiviseringar kommer dock inte räcka för att täcka kostnadsökningarna, vi måste som bekant satsa på skolan, inte bara hålla den flytande.