Eskilstunas unga offras

Besparingarna kommer att kosta, skriver Elevhälsan på Rekarnegymnasiet i Eskilstuna.

Besparingarna kommer att kosta, skriver Elevhälsan på Rekarnegymnasiet i Eskilstuna.

Foto: Helena Landstedt (TT)

Insändare2024-03-10 20:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommunens direktiv om besparingar inom skolan riskerar våra barn och ungdomars framtid. Neddragningarna som planeras kommer att leda till en kraftigt underdimensionerad elevhälsa som inte kommer kunna genomföra sitt uppdrag utifrån de lagar som reglerar verksamheten.

Den så kallade besparingen kommer i förlängningen kosta samhället mer än vad som sparas. Nedskärningarna kommer att leda till sämre fysiskt och psykiskt mående, högre skolfrånvaro och utebliven måluppfyllelse hos våra elever.

Eskilstunas barn och ungdomar offras för att en orimlig budget ska mötas!

Eskilstuna kommun har redan stora utmaningar när det gäller utanförskap, arbetslöshet, bidragsförsörjning och kriminalitet. Från 2022 till 2023 har kostnaden för kriminalitet ökat med 87 procent. Varje ungdom som hamnar i utanförskap kostar samhället miljonbelopp. Varje årskull i Sverige beräknas kosta över 200 miljarder.

Skolan spelar en avgörande roll för att ge barn och ungdomar möjlighet att växa samt för att förebygga utanförskap och kriminalitet, framför allt i områden med socioekonomiska utmaningar. En bra skolgång stärker barn och ungas framtidsutsikter. 

Elevhälsans uppdrag är att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Det görs främst genom förebyggande, hälsofrämjande och utredande insatser. Elevhälsoteamets roll är att i samarbete med olika yrkesutövare i och utanför skolan främja elevens lärande, utveckling och hälsa. 

Enligt lagstiftningen har eleverna rätt till en elevhälsa som tillgodoser deras behov. Eskilstunas ungdomar behöver satsas på för att vända den negativa utvecklingen och därmed skapa ett tryggare Eskilstuna!

Förstår Eskilstunas politiker att de går emot lagstiftning, forskning samt nationella rekommendationer om de sparar in på elevhälsan?

Hur menar politikerna att elevernas behov kommer att uppfyllas om resurserna minskas ytterligare?