"Ett fundamentalt vårdpolitiskt haveri"

Insändare 11 november 2019 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vid regionfullmäktiges möte 22 oktober presenterades regionens delårsrapport för årets sju första månader. I den kan man läsa hur stor andel av regionens invånare fått vård i god tid enligt ett antal variabler. Det man mäter är inom hur lång tid man får tid och behandling för primärvård, specialistvård, akutmottagning samt barn- och ungdomspsykiatri.

Målet man satt upp är att alla som söker vård ska få hjälp inom de tidsramar man satt upp men det resultat man presenterar är skrämmande. Det visar sig nämligen att noll procent av dem söker vård hos regionen får hjälp i god tid.

Människor dör och far illa av väntetiderna till alla delar av vården. När man studerar de lex Maria anmälningar regionen gjort till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Statens tillsynsmyndighet, handlar fem av de sex senaste om fördröjda cancerdiagnoser. Då är det bara de riktigt allvarliga vårdskadorna som behöver anmälas till IVO. 

Socialdemokraterna och Vård för Pengarna, två av tre styrande partier i regionen, Centern är det tredje, lovade i valrörelsen att minska vårdköerna och att alla ska få bra vård när man behöver den. Det har man bevisligen inte lyckats speciellt bra med. 

Det som Region Sörmland visar upp i sin delårsrapport endast ett år efter valet är ett fundamentalt vårdpolitiskt haveri som går ut över länets invånare som betalat in närmare fyra miljarder i skattepengar under samma period. 


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Insändare: S ideologi klarar inte politiska prioriteringar

S ideologi klarar inte politiska prioriteringar

Gigantiskt pussel kring sjukhuset ska läggas – nya parkeringar, cykelvägar och busshållplatser ska byggas

Gigantiskt pussel kring sjukhuset ska läggas – nya parkeringar, cykelvägar och busshållplatser ska byggas

Signar Mäkitalo håller med om Coronakommissionens kritik mot regeringen och FHM: "Sen och dålig kommunikation"

Signar Mäkitalo håller med om Coronakommissionens kritik mot regeringen och FHM: "Sen och dålig kommunikation"