Ett halvårs framförhållning bör man väl klara?

Munktellskolan i Eskilstuna invigdes officiellt i september 2023.

Munktellskolan i Eskilstuna invigdes officiellt i september 2023.

Foto: Ida Johnsson

Insändare2024-06-13 20:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

År 2016 var det år då invandringen till Sverige var som högst och uppgick till 160 000 personer. År 2020, året innan byggandet av Munktellskolan startade, hade invandringen minskat till 83 000 personer, en minskning med 48 procent.

Befolkningsutvecklingen för Eskilstuna sedan år 2018 är i princip obefintlig, från 106 000 till 107 000 personer. Men ändå ansåg de styrande politikerna år 2021 att det fanns ett stort behov av ytterligare platser inom högstadiet, vilket innebar att byggnationen av Munktellskolan påbörjades. Skolan skulle få plats med 500 elever, varav 360 skulle komma från Faktoriet, det vill säga en faktisk ökning med 140 elevplatser.

I samband med invigningen i september 2023 sa Mikael Edlund (S), nämndordförande för grundskolan, att det var bra att det hade skapats mer platser för elever på högstadiet: "Eskilstuna växer och utvecklas, antalet elever ökar, och det är då glädjande att få inviga en ny skola för våra elever i Eskilstuna. Detta kommer att ge ytterligare bra energi och bidra till att Munktellområdet blir en levande och aktiv stadsdel." (eFolket 7 sep 2023)

Susanne Englund, skolchef på grundskolan, var i samma artikel inne på samma linje vid invigningen: "Jag är glad att vi nu kan inviga en helt ny centrumnära skola, den första i en rad av nybyggda skollokaler som kommer att stå klara framöver. Det är roligt att kunna erbjuda fina läromiljöer till våra barn och elever i Eskilstuna."

Då var det inga diskussioner om minskat antal elever, dyra baracker och skollokaler som snart skulle stå tomma. Men ett halvår senare låter det helt annorlunda. Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande, säger nu ifrån till alla som vågar ha en annan åsikt än han i frågan: "Alla prognoser för barn och ungdomar har radikalt ritats om. För den som vill är det bara att grotta ner sig i statistiken." (Eskilstuna-Kuriren nyligen)

Jimmy fortsätter med att skylla på den höga invandringen som under många år ökat kraftigt. Men i själva verket har invandringen minskat rejält sedan 2016. Han påstår också att det inte finns möjlighet till 15, 10 eller ens 5 års framförhållning i dag, men ett halvårs framförhållning bör man väl klara som politiker? Och då tänker jag på Mikael Edlund (S), som i september 2023 alltså påstod att antalet elever ökar i Eskilstuna.

Det är lätt att sitta som styrande i kommunen och leka världsmästare men när det gäller högstadiet i Eskilstuna verkar man ha haft noll koll.