EU måste ta en aktiv roll för fred i Mellanöstern

Europa har att vinna på att verka för fred i Mellanöstern, skriver Tony Meshko (KD). Bilden är från Gaza.

Europa har att vinna på att verka för fred i Mellanöstern, skriver Tony Meshko (KD). Bilden är från Gaza.

Foto: Leo Correa (TT)

Insändare2024-05-17 06:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En nyckel till ökad trygghet och säkerhet i EU är en lösning på konflikten i Gaza, som måste förhandlas fram vid förhandlingsbordet. Därför bör EU kräva omedelbar vapenvila mellan parterna.

Israel tjänar mer på att skydda mer civila och Hamas skulle gynnas av att omedelbart frigöra alla kidnappade gisslan.

Mellanöstern har länge varit en region präglad av konflikter och instabilitet. De långvariga spänningarna och våldet har inte bara drabbat människorna i regionen utan har även haft en betydande påverkan på säkerheten och stabiliteten i Europa. Därför är det av yttersta vikt att EU tar en aktiv roll i att främja fred och försoning i Mellanöstern.

Konflikter och instabilitet sprider sig lätt över gränserna och kan leda till ökad terrorism, flyktingkriser och ekonomisk nedgång – vilket i sin tur hotar Europas trygghet och säkerhet.

Jag vill jobba för fred i Mellanöstern. EU har en unik möjlighet att agera som en medlare och främja dialog och förhandlingar mellan de olika parterna i konflikten. Genom att erbjuda diplomatiskt stöd, ekonomiskt bistånd och politiskt tryck kan EU hjälpa till att bygga förtroende och underlätta förhandlingar som kan leda till en varaktig fredsuppgörelse.

En fredlig och stabil Mellanösternregion kommer att öka säkerheten och tryggheten inte bara för regionens invånare utan också för Europas medborgare.