EU måste ta itu med förtrycket av minoriteter

Tony Meshko (KD).

Tony Meshko (KD).

Foto: Pressbild

Insändare2024-05-31 06:10
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Demokratin och människors rättigheter är grundläggande värden som Europeiska unionen (EU) står för och aktivt främjar. EU har en central roll i att försvara dessa värden både inom och utanför sina gränser. Förtryck och förföljelse av minoriteter som assyrier, syrianer, kaldéer, armenier och andra kristna minoriteter är en akut fråga som EU måste ta itu med för att säkra en framtid där alla människors rättigheter respekteras.

Trots att över 1,5 miljoner oskyldiga assyrier, syrianer, kaldéer, armenier och andra kristna invånare målmedvetet valdes ut och dödades på religiös och etnisk grund år 1915 (Seyfo) har omvärlden tragiskt nog inte vidtagit tillräckliga åtgärder. Detta historiska folkmord är inte bara ett mörkt kapitel i mänsklighetens historia, utan också en varning om vad som kan hända när förtryck och förföljelse tillåts fortgå. Den ideologi som låg bakom folkmordet 1915 har inte försvunnit. I stället har den fortsatt att inspirera våld och extremism.

Som kristdemokrat vill jag arbeta för att stärka demokratin och försvara mänskliga rättigheter. 

EU måste ta en ledande roll i att bekämpa detta förtryck. Det krävs konkreta åtgärder för att skydda de minoriteterna att säkerställa att deras rättigheter respekteras. Detta innefattar diplomatiskt och ekonomiskt stöd till de länder där dessa minoriteter är hotade, samt starkare åtgärder mot de krafter som främjar extremism och terrorism.

För att verkligen leva upp till sina ideal om demokrati och mänskliga rättigheter måste EU inte bara tala, utan också agera kraftfullt och konsekvent mot förtryck och förföljelse, varhelst det förekommer. Endast då kan vi skapa en värld där alla människor behandlas med den värdighet och respekt de förtjänar.