Exploatera inte marken vid Gunnarskäl

Exploatera inte Gunnarskäls gårds värdefulla jordbruksmark, skriver Peter Lorin.

Exploatera inte Gunnarskäls gårds värdefulla jordbruksmark, skriver Peter Lorin.

Foto: Lars Skärlund

Insändare2023-10-04 06:02
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att: Jimmy Jansson & Jari Puustinen/Eskilstuna kommun

Med anledning av den fortsatta debatten om en eventuell, framtida exploatering av Gunnarskäls gårds värdefulla jordbruksmark norr om E 20 vid Folkesta:

Jag föreslår härmed att kommunen måtte undersöka möjligheten att genomföra någon form av bytesaffär eller motsvarande med Svenska Kyrkan avseende den stora, obebyggda skogsfastigheten Valtomta 1:6 på 160 hektar, vilken ägs av Svenska Kyrkan.

Valtomta 1:6 sträcker från Valtomta gård i öster vidare västerut till riksväg 56/E20 vid Gröndals trafikplats och fortsätter sedan väster om riksväg 56 (Kvicksundsvägen) och därifrån norrut ända upp till järnvägen mellan Folkesta och Tumbo.

Fördelar med Valtomta 1:6 jämfört med Gunnarskäl:

  1. Ytterst få bostadsfastigheter berörs.
  2. Området består uteslutande av skogsmark. Ingen värdefull jordbruksmark måste för all framtid offras!
  3. Perfekt anslutningsläge till E 20 och riksväg 56 via Trafikplats Gröndal.
  4. Inga som helst problem med anslutning till existerande vägnät till skillnad från Gunnarskäl, där såväl E 20, järnvägen Eskilstuna-Tumbo samt även ett större antal bostads/jordbruks-fastigheter som t ex Egelsta gårds jordbruk, Skäcklinge gård, etc, måste hanteras.

Mitt förslag bör ses som ett högst realistiskt alternativ till den av kommunen planerade förstörelsen av en av Eskilstuna kommuns absolut finaste jordbruksmarker, alltså Gunnarskäls gårds lantbruk!

Att för evigt förstöra den högklassiga jordbruksmarken på Gunnarskäl (som dessutom rent visuellt/landskapsmässigt är av mycket högt värde) vore enligt mig en absolut skandal, som inte hör hemma i 2020-talets kommunala planering!

Jag emotser med intresse er respons på mitt förslag.