Får jag beskära fruktträden?

Åke Lagerbäck ifrågasätter att Skogsstyrelsen kräver en redovisning av samtliga fåglar på individnivå när skogsägare ska avverka sin skog.

Åke Lagerbäck ifrågasätter att Skogsstyrelsen kräver en redovisning av samtliga fåglar på individnivå när skogsägare ska avverka sin skog.

Foto: Mats Schagerström/TT

Insändare2022-02-17 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I dagarna har vi läst om att Skogsstyrelsen nu kräver in en redovisning av samtliga fåglar på individnivå inom det tänkta avverkningsområdet för att en skogsägare ska kunna få tillstånd att avverka. Skogsstyrelsen skyller på domar i EU, uppenbart utan egen tankeförmåga. Av någon anledning ploppade ordet ”skogstokig” upp i min hjärna.

Jag har under vintern noterat ett tiotal småfåglar i mina äppelträd. Tror jag, för jag har ju inte sett alla samtidigt. Kanske det bara är fyra eller fem små fåglar. Trots att de varit generösa med visitkort kan jag inte individbestämma dem. Frågan är om jag får sabotera deras älsklingstillhåll genom att kapa bort en mängd av deras sittpinnar?

Under hösten och vintern har mina äppelträd också varit intressanta för några älgar. Men då de uppenbart inte har gått kurs i trädbeskärning, så behöver jag ta itu med det nu. Får jag göra det, eller måste jag söka tillstånd även för älgarnas skull? I så fall var? Kanske hos Länsstyrelsen? Älgarna har också lämnat visitkort, så jag kan bjuda in tjänstemän från Länsstyrelsen att ta kungligt DNA ur skithögarna för individbestämning. Eller är den servicen enbart förbehållen vargar?

Allt det här tar givetvis tid, så risken är stor att jag inte hinner ansa träden innan saven stiger. Men, men, granbarkborren ger sig ju inte på fruktträd, så jag kan ju sitta lugnt och invänta tillstånd. Om jag nu får något. Det är värre för skogsägarna, kanske barkborren hinner döda skogen och göra virket värdelöst och skogsägaren ruinerad innan denna dårskap upphör.