Fel att placera hållplats på Kyrkogatan

Insändare 30 januari 2023 06:54
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Eskilstuna kommun är ytterst ansvarig för den fysiska miljön och tryggheten vid busshållplatserna i Eskilstuna. Jag riktar därför mitt förslag till Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande, om flytt av linje 18 hållplats (A/B) från Kyrkogatan till Careliigatan (V).

Förutom yrkesarbetande och skolelever, har linje 18 en hel del äldreresenärer. Flera av oss har funktionsnedsättningar som kan påverka vår mobilitet och uppmärksamhet. Att placera hållplats A/B långt från anslutande linjer och dessutom vid en rondell är helt oacceptabelt! Trafik-, halk- och överfallsskador kräver en lång rehabilitering. En kostnad som Region Sörmlands ansträngda ekonomi och skattebetalare nog vill slippa.

Busshållplats V på Careliigatan trafikeras endast av linje 24 till Odlaren. Sträckningen är Fristadstorget-Odlaren-Sveaplan. Linjens turtäthet är låg och plats för en linje till finns. Hållplatsen har ett centralt och väderskyddat läge.

Att få stiga av/på bussen vid hållplats V skulle underlätta för passagerare på linje 18 att snabbare nå anslutande busslinjer för att ta sig till sina arbetsplatser och skolor utanför centrum. Vårdtagare skulle enklare kunna ta sig till exempelvis Mälarsjukhuset. Transdevs chaufförer på linje 18 får en mycket kortare gångsträcka mellan uppehållslokalen (Rademachergatan) och förarbytena. En tidsvinst alltså!

Föreslagen ändring är inte omfattande eller kostnadskrävande. Den påverkar inte andra linjers tidtabeller. Förändringen skulle göra stor skillnad för passagerarna på linje 18.

Jimmy Jansson, nu är du informerad och jag förväntar mig att förslaget behandlas seriöst och att jag får ett svar.

Tack på förhand!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa