Flens kommun borde prioritera kärnverksamheterna

Malmabygdens utvecklingsgrupp tycker att Flens kommun ska prioritera sina kärnverksamheter.

Malmabygdens utvecklingsgrupp tycker att Flens kommun ska prioritera sina kärnverksamheter.

Foto: David Gagnert

Insändare2024-06-13 10:08
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I kommuntidningen Glimten kommenterar Flens kommunchef Håkan Bergsten åsikter i sociala medier om att kommunen borde satsa på verksamheterna i stället för fastighetsförvärv. Han skriver att vi behöver ”kunna ha två tankar i huvudet samtidigt” och att det handlar om olika budgetposter. 

Det är emellertid kommunens prioriteringar som ifrågasatts. Åsikten att utveckling av kommunen med fördel görs genom utveckling av välfärden har framförts inte bara i sociala medier. 

En ledare i Eskilstuna-Kuriren 2 maj frågade Flens kommun varför det är viktigare att köpa fastigheter än att lägga all kraft på att skapa en likvärdig skola och omsorg. Under rubriken ”Vad kan inte göras med 100 miljoner?” föreslog även vi i Sörmlandsbygden 8 februari en omprioritering från fastighetsaffärer till det som verkligen kan skapa nöjda invånare som stannar kvar i kommunen och lockar nya redan på kort sikt, som satsningar på utmärkt skola och omsorg och på verksamheter i hela kommunen. 

Kommunledningen väljer i stället att gå vidare med nytt exploateringsbolag: ”Framtid Flen”. Förvaltning och nämnd avvisade nyligen Skolverkets erbjudande om hjälp till stödbehövande skolor, vilket är alla utom Kyrkskolan i Mellösa – den som var hotad. Nu har skolchefen ändrat sig, och politiken kan följa efter igen. Kommunen hyr tomma lokaler och får samtidigt böta en dryg halv miljon för att människor i behov inte får boende i tid. Och det läggs tid och pengar på ett visionsarbete av typen allmänna floskler. 

Markexploatering för privata företag för att ”förstärka näringslivet och arbetsmarknaden i kommunen” hör inte till det en kommun måste ägna sig åt – det är frivilligt och ett uppdrag beslutat av de lokala politikerna. I ekonomiskt kärva tider anser vi fortfarande att tillgängliga medel främst ska satsas på det lagstadgade uppdraget och verksamheter som bistår invånarna dagligdags. Det är värden som lockar människor att bo och investera i Sörmlands hjärta.

Svar önskas från Flens politiska kommunledning: Varför väljer ni att satsa tresiffrigt antal miljoner på fastighetsaffärer i och runt orten Flen och starta exploateringsbolag, samtidigt som kärnverksamheter dras med nedskärningar? Hur ser er konsekvensanalys på övergripande kommunal nivå ut? Vad är ert budskap till dagens invånare och medborgare i Flens kommun?

Lokala krafter i samverkan arbetar med att på olika sätt stärka attraktionskraften hos en bygd med stora utvecklingsmöjligheter. Vi önskar dialog och samarbete även gällande kommunens kärnverksamheter, som ju är förutsättningen för all ortsutveckling.