Flens kommun hyr "luft" i Sköldinge

Berit Hyllbrant, gruppledare för Liberalerna i Flen, en ny politisk riktning i kommunen.

Berit Hyllbrant, gruppledare för Liberalerna i Flen, en ny politisk riktning i kommunen.

Foto: Maria Lundin Osvalds

Insändare2023-12-20 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Flens kommun saknas bostäder alla kategorier. Det har vi Liberaler påtalat under lång tid. Bristen på Säbo (särskilda bostäder för äldre) har fått oönskade konsekvenser för våra äldre som inte kunnat erbjudas det boende de har rätt till. Många äldre har därför ”exporterats” till andra kommuner långt från anhöriga. 

De få korttidsboenden som idag finns på Heden har man beslutat att avveckla utan att finna en lösning för de som bor där och de som är i stort behov av avlastningsplatser, rehabilitering efter sjukhusvistelse och behov av omsorg i livets slutskeende. Detta har fått till följd att den redan ansträngda situationen för hemtjänstpersonalen har blivit helt ohållbar och med höga kostnader för vikarier. 

Dessutom måste man ha fyllt 70 år för att erbjudas en trygghetsboende i Flens kommun, i många andra kommuner ges möjlighet redan vid 65 års ålder. 

Med ett historiskt underskott och med prognoser som ser allt dystrare ut så beslutar de styrande (S och C) att teckna avtal/hyra ett omsorgsboende under tre år i Katrineholms kommun trots att Vård- och Omsorgsnämnden inte har resurser att bemanna boendet. Där står nu tomma lokaler och tickar kostnader till ingen nytta för Flens kommun. 

Ett nytt Säbo kommer sannolikt att kosta minst 200 miljoner kronor, vilket omöjliggör några andra investeringar i kommunen under denna mandatperiod. 

Vi behöver en ny politisk riktning där man tar sig ur gamla politiska hjulspår, en politik som ger våra äldre och sjuka den vård och omsorg de har rätt till. Detta vill vi göra med en klok investeringspolitik tillsammans med externa investerare, så att kommunens lånebörda inte spränger alla rimliga gränser. 

Det är ytterst ansvarslöst att hyra ”luft” i Sköldinge under rådande ekonomiska omständigheter.