Fler dietister i kommunerna spar pengar och lidande

Kjell Olsson, ordförande för professionsföreningen Dietisternas riksförbund och Frida Lawenius, förbundsdirektör Naturvetarna.

Kjell Olsson, ordförande för professionsföreningen Dietisternas riksförbund och Frida Lawenius, förbundsdirektör Naturvetarna.

Foto: Privat/Katarina Bengtsson

Insändare2023-12-22 18:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svenskarna blir allt äldre. Antalet personer som är över 60 år har ökat med 65 procent sedan 1970-talets början och ökningen är störst för de över 90 år som idag är mer än dubbelt så många. Av cirka 303 000 invånare i Södermanlands län är drygt 69 000 över 65 år.

Undernäring är ett vanligt och allvarligt problem när vi blir äldre. Sjukdom, funktionsnedsättning och läkemedel kan påverka aptit, smak, lukt, energi- och näringsbehov och förmågan att äta. Ensamhet påverkar också vår aptit.

Över hälften av alla riskbedömningar inom äldreomsorgen visar på risk för undernäring. Trots att det finns effektiva åtgärder som kan sättas in saknar många kommuner idag fördjupad kompetens. I Södermanland gäller det fem av nio kommuner, enligt kommundietisternas nätverk.

Det senaste årtiondet har antalet kommunanställda dietister halverats och alla arbetar inte inom äldreomsorgen. Knappt var femte kommun i Sverige har idag en dietist anställd och var tredje saknar tillgång till legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med fördjupad kompetens om att förebygga och behandla undernäring, visar SKR:s statistik. 

Undernäring orsakar stort mänskligt lidande. Det får också stora hälsoekonomiska konsekvenser. Minskad muskelmassa, ökad fallrisk och försämrad sårläkning är dels symtom på undernäring, dels riskfaktorer för olyckor, sjukdom och försämrad hälsa. Därför är det viktigt att tidigt upptäcka och åtgärda risk för undernäring.

Behandling av undernäring kräver samarbete mellan dietist och andra professioner där alla kan bidra med sin specialistkompetens för bästa möjliga vård. Dietistens unika kunskap om nutritionsspecifika åtgärder är en nyckelkomponent.

Med fler dietister i kommunerna kan våra äldre få en förbättrad livskvalitet och en bättre vård och omsorg. Det spar både pengar och onödigt lidande.

Tillgången till fördjupad kompetens för att förebygga och behandla undernäring i kommunerna behöver regleras och följas upp nationellt så att fler kommuner får incitament att anställa dietister.